Jak testujeme

Jak hodnotíme

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

  • senzorické hodnocení: 45 %
  • antioxidační aktivita: 25 %
  • nežádoucí látky: 20 %
  • obal a deklarace: 10 %

Senzorické hodnocení jednotlivých parametrů - barvy, vůně, chuti a celkového dojmu bylo provedeno profilovou metodou. Ta spočívá v ohodnocení každého jednotlivého parametru. Závažné defekty byly rovněž popsány slovně. Příprava vzorků proběhla podle ČSN 58 01 13, 1 lžička kávy byla zalita 100 ml horké (90 °C) vody. Testování provedlo 10 hodnotitelů, konzumentů kávy. Jako neutralizátor chuti byla k dispozici pitná voda.

Kofein byl stanoven metodou vysokovýkonné kapalinové chromatografie se spektrofotometrickým detektorem.

Celková antioxidační aktivita byla měřena spektrofotometricky na základě reakcí s radikálem DPPH (2,2-Difenyl-1-pikrylhydrazylem).

Nežádoucí látky jsme analyzovali pomocí několika metod. Ochratoxin A a akrylamid byly stanoveny za použití kapalinové chromatografie s hmotnostní detekcí. Množství furanu jsme zjišťovali pomocí plynové chromatografie s hmotnostní detekcí.

Přihlásit