TEST: Stop dětské obezitě

Obsah únorového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 2/2023 Obsah únorového dTestu

Vydáno: 13.3.2009   

Reklama na nezdravé potraviny zaměřená na děti je jednou z příčin celosvětové epidemie dětské obezity. Reklama na dětské snídaňové cereálie je nejkřiklavějším příkladem tohoto nešvaru. Na 15. březen připadá světový den spotřebitelských práv. Ten letošní probíhá pod heslem: „Zastavte marketingové kampaně nabízející dětem nezdravé výrobky.“
V listopadu minulého roku publikoval časopis TEST test dětských cereálií. Cílem testu bylo upozornit na skutečnost, že dětské cereálie nejsou proklamovanou zdravou stravou a že nejsou vůbec vhodné jako pravidelná snídaně pro děti vzhledem k velmi vysokému obsahu cukru a někdy i tuků.

Test byl součástí kampaně světové spotřebitelské organizace Consumers International. Jejím cílem je upozornit spotřebitele na nebezpečí, které se skrývá ve všudypřítomné reklamě zacílené na děti, propagující nezdravé stravování. To vede ve svém důsledku k šíření epidemie dětské obezity na celém světě. Dětské cereálie jsou jen jedním z příkladů, jsou následovány jiným sladkostmi i nabídkou fast-foodových jídel, které navíc obsahují příliš mnoho tuků a soli.

Test dětských cereálií ukázal, že vždy obsahují přílišné množství cukru; i ty s nejnižším obsahem jej obsahovaly téměř dvakrát tolik, než je horní hranice doporučeného množství. Protože se výrobci snaží tyto výrobky propagovat jako zdravé a jsou na rozdíl od hamburgerů a hranolků jako zdravé i lidmi přijímány, představují největší riziko.

Kampaň podpořila i poslankyně Evropského parlamentu MUDr. Zuzana Roithová. „Spolu s dalšími europoslanci jsme vytáhli do boje proti reklamě, která se zaměřuje na děti a mylně je a jejich rodiče informuje o údajně „zdravých svačinkách“ obsahujících cereálie a mléčné produkty. Už ale neříká, že obsahují často zcela nadbytečné množství tuků a cukru. Naše tažení proti klamavé reklamě se týká hlavně revize směrnice o tvrzeních na potravinách a také regulace reklamy v tzv. nových mediích, jako jsou on-line hry, textové zprávy apod.,“ vysvětluje.

Podle Roithové má správná výživa dětí tři pilíře: množství, struktura a také zeměpisný původ potravin. „Jak dítě roste, jeho potřeba kalorií klesá, rodiče proto musí dbát na vyvážený přísun, nejlépe čerstvých potravin v přiměřeném množství. Nedostatek času, klamavá reklama, ale i prostředí či špatné návyky vedou k nevhodnému výběru jídla s vysokým obsahem tuku, cukru a chemikálií – to se týká i dospělých. Lékaři také jednoznačně doporučují konzumaci tuzemského ovoce a zeleniny, které jsou pro náš organismus nejvhodnější,“ dodává lékařka a europoslankyně.

Více informací o kampani a test dětských snídaňových cereálií volně ke stažení naleznete na www.dtest.cz

Časopis TEST, Občanské sdružení spotřebitelů TEST

Kontakty:
JUDr. Ida Rozová, dtest@dtest.cz, tel.: 227 027 632
Václav Beneš, benes@dtest.cz, tel.: 227 027 632

Zajištění nezávislosti a objektivity testů: výrobky se nakupují v obchodech a analýzy probíhají v nezávislých laboratořích a zkušebnách. Na stránkách spotřebitelského časopisu nesmí být publikovány žádné reklamy či inzeráty. Náklady spojené s testováním výrobků hradí spotřebitelská organizace. Finanční prostředky získává prodejem časopisu, z grantů a státní dotace.

Občanské sdružení spotřebitelů TEST, založeno v roce 1992, je vydavatelem časopisu TEST. Na jeho stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů výrobků, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o právech, které chrání spotřebitele a posilují jejich postavení vůči prodávajícím a další rady. V letech 1994 až 2007 publikovalo sdružení na stránkách časopisu TEST informace o 7302 výrobcích, varovalo před 471 nebezpečnými výrobky (většina byla určena dětem) a upozornilo na 467 nekvalitních a klamavých výrobků. Sdružení je členem mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT).Přihlásit