Víte, co jedí vaše děti?

Obsah záříjového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 9/2022 Obsah záříjového dTestu

Vydáno: 13.3.2009   

Světový den spotřebitelských práv: V listopadu minulého roku jsme publikovali test dětských cereálií. Netušili jsme, jakou odezvu se nám podaří vyvolat mezi spotřebiteli, novináři, ale i výrobci. Cílem testu bylo upozornit na skutečnost, že dětské cereálie nejsou proklamovanou zdravou stravou a že nejsou vůbec vhodné jako snídaně pro děti vzhledem k velmi vysokému obsahu cukru.

Test byl součástí kampaně světové spotřebitelské organizace Consumers International. Jejím cílem je upozornit spotřebitele na nebezpečí, které se skrývá ve všudypřítomné reklamě zacílené na děti, propagující nezdravé stravování. To vede ve svém důsledku k šíření epidemie dětské obezity na celém světě. Dětské cereálie byly vybrány jako příklad výrobku, který je všeobecně považován
za zdravý. Navíc je ve velké míře produkují globální společnosti, které právě do marketingu zaměřeného na děti investují nemalé
částky.
Na 15. března připadá každoročně světový den spotřebitelských práv. Mottem toho letošního je vzkaz spotřebitelům, výrobcům
a vládám: „Zastavte marketingové kampaně nabízející dětem nezdravé výrobky.“

Nejenom k zamyšlení

Děti jsou na reklamu mimořádně vnímavé. Výrobci to velmi dobře vědí a reklama cílená na děti je velmi úspěšná. Jenže svou snahou vydělat, podporují nárůst dětské obezity a nesou tak významný podíl viny na podkopávání zdraví budoucích generací. Několik příkladů
za všechny…

  • Studie americké lékařské asociace prokázala, že 75 % dětí ve věku 3 až 5 let dalo přednost hranolkům zabaleným v obalu se značkou McDonald’s, zatímco pouze 10 % dětí si vybralo stejné hranolky v obalu bez potisku. Stejná studie také prokázala, že děti z domácností, které vlastnily více televizorů, měly silnější tendenci vybrat si jídlo se značkou McDonald’s.
  • Světová zdravotnická organizace uveřejnila studii prokazující přímý vztah mezi propagací potravin s vysokým obsahem cukru, tuků a soli na stravovací návyky. Děti v důsledku reklamních kampaní dávají těmto potravinám jednoznačnou přednost.
  • Podle průzkumu francouzské spotřebitelské organizace UFC 77 % dětí dává přednost cereáliím propagovaným reklamou. Vztah mezi televizní reklamou a špatnými stravovacími návyky byl prokázán také v Nizozemí. Řecká organizace KEPKA zjistila, že děti ve věku 12 až 15 let začaly vyžadovat bramborové chipsy poté, co viděly reklamu, kde byly propagovány známou celebritou.

Cereálie představují skryté riziko

Test dětských cereálií ukázal, že vždy obsahují přílišné množství cukru; i ty s nejnižším obsahem jej obsahovaly téměř dvakrát tolik, než je horní hranice doporučeného množství. Protože se výrobci snaží (i pomocí zmíněných celebrit – o to hůř, že to bývají známí sportovci) tyto výrobky propagovat jako zdravé (u hranolků a hamburgerů to jen málokdo očekává) a jsou jako zdravé i lidmi přijímány, představují tak největší riziko. Mnoho rodičů je totiž dětem předkládá v dobré víře, že dětem nejen chutnají, ale jsou pro ně i vhodné. Jednoduché srovnání množství cukru ve snídaňových cereáliích s hodnotami v naší tabulce vám poskytne odpověď, zda vaše děti jedí zdravou snídani.

Pozor na svačiny ve školách

Po publikaci našeho testu cereálií se na nás obrátilo několik rodičů, jejichž děti dostávaly tyto „zdravé“ svačiny ve škole. Shodou okolností se jednalo o cereálie Emco Biskiti čokoládoví, které kromě přílišného množství cukru obsahovaly navíc velké množství nasyceného tuku, který podporuje tvorbu cholesterolu. Mimo zdraví prospěšných svačin (jako mléko a jogurty) je v nabídce společností nabízejících svačiny do škol i množství výrobků, které by vaše děti jíst neměly. Málokterý rodič by však podezříval školu,
že „podstrkuje“ dětem něco nezdravého. Rodiče z jedné školy se rozhodli nadále svým dětem zmíněné cereálie nekupovat. Víte, co jedí vaše děti? Nedáváte jim sladkou a tučnou bombu skrytou pod pláštíkem zdravé snídaně? Nenechte sebe anisvé děti stát se obětí reklamy!


Přihlásit