Botanické zahrady

Obsah květnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 5/2024 Obsah květnového dTestu

Publikováno v časopise 10/2017

Věděli jste, že Česká republika patří k velmocem, co se týče botanických zahrad? Jejich historie na našem území je dlouhá a spletitá a některé se mohou pochlubit výpěstky světového významu. Po celé zemi se dnes dají počítat na desítky. Pojďme si představit tyto oázy klidu blíže. 

Zahrady a kultivace rostlin obecně provázejí člověka již od starověku. Znali je staří Egypťané i obyvatelé Mezopotámie. Také Římané byli nadšenými zahradníky a byliny hojně využívali k lékařským účelům. V období středověku, konkrétně v osmém století našeho letopočtu, vznikaly klášterní zahrady. Šlo vlastně o předchůdce medicínských zahrádek (nejen) významných univerzit, které se poprvé objevily v období vrcholné renesance v bohatých italských městech.

Stále však nešlo o zahrady, které bychom mohli nazvat botanickými.

Vznik botanických zahrad moderního střihu se datuje zhruba k 18. století, tedy k době, kdy do Evropy z Dálného východu vnikla nová věda – botanika. Právě vědecký aspekt odlišuje botanické zahrady od těch „obyčejných“.

Cornellova univerzita před lety přišla s touto populární definicí: Botanická zahrada je chráněná instituce, v níž je pod odborným dohledem školených zaměstnanců pěstována rostlinná sbírka za účelem výzkumu a vzdělávání. Každá botanická zahrada si přirozeně vybírá své zaměření, a to na základě skladby zaměstnanců, geografické polohy, dostupných finančních prostředků a dalších faktorů. Může zahrnovat skleníky, herbáře, arboreta a další oddělení.

Ještě než se budeme věnovat botanickým zahradám v Česku, vysvětleme si pojem arboretum. Jde o slovo latinského původu. Výraz „arbor“ v češtině znamená strom, z čehož vyplývá, že jde o sbírku živých dřevin, tedy dendrologickou zahradu.

Spojenectví květin

V roce 2005 byla založena Unie botanických zahrad České republiky, která sdružuje velkou část těchto zařízení u nás. V současnosti sídlí v Praze-Tróji a má 36 členů rozesetých po celé republice. Jde o dobrovolné nevládní neziskové sdružení, které si klade za cíl společně postupovat při ochraně obecných i specifických zájmů botanických zahrad.

K těm může patřit zastupování zahrad na mezinárodních fórech, příprava materiálů pro koncipování strategií péče o životní prostředí, biodiverzitu a ochranu genofondu pěstovaných rostlin. Cílem Unie je také vytvářet a koordinovat vznik a dodržování pěstitelských programů nebo například spolupracovat s vysokými školami při zadávání závěrečných prací.

Unie stanovila několik povinných kritérií pro členství – každá zahrada musí pěstovat alespoň 500 různých druhů rostlin, musí být veřejnosti otevřena alespoň dva měsíce v roce nebo sloužit pravidelné výuce a také mít tým pracovníků s odbornou způsobilostí. Počet zaměstnanců má odpovídat objemu druhů pěstovaných rostlin. Dále existuje řada zpřesňujících kritérií, z nichž řádný člen musí splňovat nejméně sedm. Jde o označení rostlin jmenovkami a dalšími informacemi, pořádání vzdělávacích programů, informování o své činnosti na webu nebo v médiích, vedení počítačové evidence rostlin a podobně. Užitečné je, pokud zahrada každoročně vydává takzvaný index seminum – to je seznam druhů, jejichž semena či spory má zahrada k dispozici. Kromě botanických zahrad mohou index seminum vydávat také vysoké školy nebo genetické banky. Tyto seznamy slouží jako vodítko třeba pro výměnu exemplářů. Ta by však měla být striktně nekomerční a sloužit především k obohacení rostlinné sbírky té které instituce. Trochu samozřejmě může vyznívat podmínka, že by měla být rostlinná sbírka každé zahrady v řádném zdravotním stavu. Monitoringem a účinnými opatřeními se zahrady snaží zamezovat šíření nepůvodních pěstovaných druhů a na ně vázaných organizmů do svého okolí.

Botanická nej

Největší a zřejmě také nejznámější českou zahradou je Botanická zahrada hlavního města Prahy, kterou naleznete v již zmiňované pražské čtvrti Trója nedaleko zoo. Návštěvníkům se chlubí obří sbírkou, která čítá 15 000 druhů rostlin. 5000 z nich naleznete ve sklenících. Leckdo by si tak mohl myslet, že zahrada v Tróji je tou nejstarší u nás. Chyba lávky, patří naopak k těm nejmladším, vznikla v roce 1969.

První významnou botanickou zahradou na území ČR je shodou okolností nečlen Unie – Botanická zahrada Liberec. Počátky její historie sahají až k roku 1876. Dnes láká především na své rozsáhlé sbírky tropických rostlin. Její zřejmě největší zelenou „hvězdou“ je viktorie královská, exotický leknín, jehož listy mají v průměru i tři metry. Mezi další lákadla liberecké zahrady patří bonsaj muraje latnaté, která na sever Čech dorazila z Číny a roste již od roku 1679. Pro představu - v té době českým zemím vládl Leopold I. a Denis Papin zkonstruoval prototyp Papinova hrnce. 

Členové Unie botanických zahrad České republiky (výběr z krajských měst)

 • Botanická zahrada a arboretum MENDELU

  Město Brno

  Vstupné plné (Kč) 60

  Vstupné snížené (Kč) 40

  Otevírací doba 07:00-15:00

  ostatní informace

  Adresa Zemědělská 1, Brno

  Web arboretum.mendelu.cz/cz

 • Botanická zahrada PřF MU

  Město Brno

  Vstupné plné (Kč) 70

  Vstupné snížené (Kč) 35

  Otevírací doba zahrada: duben-září 09:00-17:00, říjen-březen 09:00-15:00
  skleníky: pouze duben-září 09:00-16:00, říjen-březen 09:00-15:00

  ostatní informace

  Adresa Kotlářská 2, Brno

  Web sci.muni.cz/bot_zahr

 • Centrum léčivých rostlin LF MU

  Město Brno

  Vstupné plné (Kč) dobrovolné

  Vstupné snížené (Kč) dobrovolné

  Otevírací doba květen-září:
  pondělí-úterý, čtvrtek-pátek 09:00-15:00, středa 09:00-18:00

  ostatní informace

  Adresa Údolní 74, Brno

  Web med.muni.cz/medplant

 • Zahrada léčivých rostlin FaF UK

  Město Hradec Králové

  Vstupné plné (Kč) neuvedeno

  Vstupné snížené (Kč) neuvedeno

  Otevírací doba duben-říjen: pondělí-pátek 07:00-16:00

  ostatní informace

  Adresa Akademika Heyrovského 1203/8, Hradec Králové

  Web faf.cuni.cz/zahrada-lecivych-rostlin

 • Botanická zahrada PřF UP v Olomouci

  Město Olomouc

  Vstupné plné (Kč) dle konané akce

  Vstupné snížené (Kč) dle konané akce

  Otevírací doba květen-září:
  pondělí-pátek 08:00-18:00
  duben, říjen:
  pondělí-pátek 08:00-16:00

  ostatní informace

  Adresa U Botanické zahrady 920/1, Olomouc

  Web garden.upol.cz

 • Výstaviště Flora Olomouc, a.s.

  Město Olomouc

  Vstupné plné (Kč) zdarma

  Vstupné snížené (Kč) zdarma

  Otevírací doba duben-říjen:
  denně mimo pondělí 09:30-18:00

  ostatní informace

  Adresa Wolkerova 17, Olomouc

  Web flora-ol.cz

 • Zoo Ostrava

  Město Ostrava

  Vstupné plné (Kč) duben-říjen 110 Kč,
  listopad-březen 80 Kč 1)

  Vstupné snížené (Kč) duben-říjen 80 Kč,
  listopad-březen 50 Kč

  Otevírací doba duben-srpen: 9:00-19:00,
  březen + září-říjen: 9:00-18:00,
  únor: 9:00-17:00,
  listopad-leden: 9:00-16:00

  ostatní informace

  Adresa Michálkovická 197, Ostrava

  Web zoo-ostrava.cz/_beta

 • Botanická zahrada PřF OU

  Město Ostrava

  Vstupné plné (Kč) neuvedeno

  Vstupné snížené (Kč) neuvedeno

  Otevírací doba neuvedeno

  ostatní informace

  Adresa Slívová 32, Ostrava

  Web prf.osu.cz

 • Zoologická a botanická zahrada Plzeň

  Město Plzeň

  Vstupné plné (Kč) duben-říjen 150 Kč,
  listopad-březen 100 Kč 1)

  Vstupné snížené (Kč) duben-říjen 110 Kč,
  listopad-březen 70 Kč

  Otevírací doba duben-říjen: 8:00-19:00,
  listopad-březen: 9:00-17:00

  ostatní informace

  Adresa Pod Vinicemi 9, Plzeň

  Web zooplzen.cz

 • Arboretum Sofronka

  Město Plzeň

  Vstupné plné (Kč) zdarma

  Vstupné snížené (Kč) zdarma

  Otevírací doba duben-říjen:
  pracovní dny 09:00-15:30

  ostatní informace

  Adresa Plaská č.p. 877, Plzeň

  Web sofronka.cz

 • Botanická zahrada hl.m. Prahy

  Město Praha

  Vstupné plné (Kč) venkovní expozice 85, venkovní expozice+skleník 150

  Vstupné snížené (Kč) venkovní expozice 45, venkovní expozice+skleník 75

  Otevírací doba Skleníky zavřeny v pondělí: duben-září:
  09:00-18:00,
  březen, říjen:
  09:00-17:00,
  listopad-únor:
  09:00-16:00
  Venkovní expozice otevřeny denně od 09:00

  ostatní informace

  Adresa Trojská 800/196, Praha – Troja

  Web botanicka.cz

 • Botanická zahrada PřF UK v Praze

  Město Praha

  Vstupné plné (Kč) venkovní expozice zdarma, skleníky 55

  Vstupné snížené (Kč) venkovní expozice zdarma, skleníky 30

  Otevírací doba únor-březen: 10:00-18:00, duben-srpen: 10:00-19:30,
  září-říjen: 10:00-18:00,
  říjen-leden: 10:00-18:00; ve sklenících otevírací doba kratší

  ostatní informace

  Adresa Na Slupi 16, Praha 2

  Web bz-uk.cz

 • Botanická zahrada FTZ ČZU

  Město Praha

  Vstupné plné (Kč) zdarma

  Vstupné snížené (Kč) zdarma

  Otevírací doba po předchozí domluvě, pondělí-čtvrtek 08:00-14:00, pátek 08:00-12:00

  ostatní informace

  Adresa Kamýcká 129, Praha 6 – Suchdol

  Web katedry.czu.cz/skitsz/uvod

 • Botanická zahrada SOŠ stavební a zahradnické

  Město Praha

  Vstupné plné (Kč) neuvedeno

  Vstupné snížené (Kč) neuvedeno

  Otevírací doba květen-září: 09:00-18:00,
  říjen-duben: 09:00-17:00

  ostatní informace

  Adresa Pod Táborem 17, Praha 9 – Malešice

  Web skolajarov.cz/botzahr.php

 • ZOO a zámek Zlín-Lešná

  Město Zlín

  Vstupné plné (Kč) březen-říjen 130, listopad-únor 80 1)

  Vstupné snížené (Kč) březen-říjen 110/80 listopad-únor 60/40 2)

  Otevírací doba duben-září
  8:30 - 18:00,
  říjen
  8:30 - 17:00,
  listopad-únor
  8:30 - 16:00,
  březen
  8:30 - 17:00

  ostatní informace

  Adresa Lukovská 112, Zlín 12

  Web zoolesna.cz


Přihlásit