Vánoční svícny: Opatrnosti není nikdy nazbyt

Obsah říjnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 10/2022 Obsah říjnového dTestu

Publikováno v časopise 12/2008

Představte si večerní idylku. Za okny tma, v místnosti se komíhají paprsky malého světýlka, které se šíří ze svátečního svícnu – zasněžené červenozlaté lokomotivy...
A tady idyla končí a začíná nebezpečí.

„Bylo to večer, manžel uspával v ložnici dvouletého syna a do toho jim romanticky svítil malý svícek na komodě. Já byla v kuchyni, když jsem slyšela, že je v pokoji ticho a oba spí. Šla jsem zhasnout svíčku. Vešla jsem do dveří a pěkně jsem se vyděsila, neboť lokomotiva hořela plamenem! Oheň sfouknout nešel, čím víc jsem foukala, tím víc se rozhořel. Probudila jsem manžela, který holýma rukama popadl hořící svícen a odnesl ho do koupelny, kde jsme ho uhasili. Naštěstí se nestalo nic horšího – komoda nechytla, pokoj nevyhořel… Hořel jenom svícen, ale řeknu vám, že i to stačilo k šoku,“ napsala nám svoji zkušenost paní Šárka z Brna.
Barevné keramické vánoční svícny různých tvarů lákají nejenom rodiče malých dětí. A obchodníci zejména hyper- a supermarketů to dobře vědí, vždyť mají dlouholeté zkušenosti s chováním svých zákazníků (samozřejmě nejenom pouze u nás). Stačí, když se podíváte do jejich nabídky – je libo domeček, stromeček, anděla s křídly, mašinku nebo Santa Clause? Vyberte si vyzdobenou vánoční keramiku, kupte čajové svíčky a dýchne na vás to pravé kouzlo Vánoc, přejí si obchodníci a hodně zákazníků plní jejich přání (a taktéž pokladny).
Zamířili jsme s vozíkem k regálům se svícny i my, ale naše úmysly nebyly vůbec vánoční. Koupili jsme je, abychom poznali, jak se chovají, když v nich hoří svíčka. Máme pro vás tři zprávy, které vydala speciální zkušební komora s termokamerou a vzorkovací sondou s potrubím jež vede k analyzátoru plynů zplodin hoření...

Zpráva první: nehořelo, ale

Keramická skořepina svícnů je opatřena nátěry polyesterových pryskyřic a polyuretanových laků, bílý sníh je z kalcitu (CaCO3, minerál). Nátěry ani laky na koupených svícnech se nevznítily a nedošlo tedy k jejich následnému plamennému hoření nebo žhnutí.
Ruku do ohně však nedáme za všechny svícny s nátěry a laky, do kterých se vkládá čajová svíčka a které jsou de facto až na malé otvůrky uzavřené. Osobní zkušenost paní Šárky je varující. Neděláme si iluze o tom, že by si výrobci dávali obzvláště velký pozor při volbě materiálů a následném zpracování svícnů. K opatrnosti radíme především u těch nízkých, ve kterých plamen čajové svíčky téměř „olizuje“ a rozpaluje použité materiály. Pořídíte-li si takový svícen, všímejte si, zda na něm nedochází k lokální tepelné degradaci barvy v místech působení špičky plamene. Pokud ano, raději jej dále nepoužívejte, přece jenom jistota je jistota.

Zpráva druhá: analýza ovzduší

V průběhu zkoušek nebyly cítit dráždivé zápachy plynných zplodin tepelné degradace povrchových nátěrů vzorků. Pro jistotu se v jejich bezprostřední blízkosti měřila tvorba oxidu uhelnatého a uhličitého (kromě jiného – kalcit při žíhání puká a uvolňuje se z něho CO2) a úbytek kyslíku hořením. Koncentrace prvně jmenovaných plynů se pohybovala v podstatě na nule a úbytek kyslíku po celou dobu hoření čajové svíčky (přibližně 90 minut) se rovnal cca 21 procentům.
A opět stejná rada jako v první zprávě. Budete-li ze svícnů cítit nějaký netypický, nepříjemný zápach, raději sfoukněte svíčku a odložte je.

Zpráva třetí: pozor, pálí!

Svícny jsou lákadlem pro děti, jejich zvědavost nezná mezí a jejich ruce jsou nenechavé. Právě proto děti a svícny nejdou k sobě! Ony totiž pálí. Pořádně! Raději to nezkoušejte, abyste se přesvědčili. Teplota na některých místech povrchu svícnů se šplhá přes 100 °C. Podívejte se na termosnímky.
Abyste si zbytečně nepřidělávali starosti a aby po dětských tvářičkách netekly slzy bolesti, nenechávejte hořet svícny v dětských pokojích, aby se dětem lépe usínalo. I když zdánlivě nebudou v jejich dosahu, nikdy nevíte, co dítě vymyslí, jen aby se k nim dostalo. A navíc: otevřený oheň vždy musí být pod kontrolou, a to dospělou kontrolou. Pro jistotu ještě připomeneme, že i vánoční svícny mají spočívat na nehořlavé podložce, nesmí být v dosahu domácích zvířecích mazlíčků a nesmí se v jejich blízkosti vyskytovat hořlavé látky (třeba záclony).

Přihlásit