Bumping otevře mechanické zámky bez známek poškození

Obsah záříjového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 9/2023 Obsah záříjového dTestu

Vydáno: 17.7.2008   

Tisková zpráva: Snadno, rychle a bez jediné stopy jsme neoriginálními klíči otevřeli devět z dvaceti testovaných cylindrických vložek bezpečnostní třídy 3 (vysoká ochrana majetku) a bezpečnostní třídy 4 (velmi vysoká ochrana majetku), které měly být dle certifikátů odolné proti překonání bumpingem. Nejkratší čas otevření zamčených dveří se rovnal 4 vteřinám.


Mnozí výrobci cylindrických vložek se chlubí, že jejich výrobky jsou odolné proti nedestruktivní dynamické metodě (bumping) a svá tvrzení dokládají Certifikátem shody (vydává certifikační orgán) a Certifikátem technického prostředku (vydává Národní bezpečnostní úřad). Na dvou namátkou koupených typech cylindrických vložek bezpečnostní třídy 3 (deklarována vysoká ochrana majetku) a bezpečnostní třídy 4 (deklarována velmi vysoká ochrana majetku) časopis TEST prokázal, že nejsou odolné vůči bumpingu. Zkoušky vložek se odvíjely podle Certifikačního postupu č. 1 – doplněk Národního bezpečnostního úřadu a devět kusů z dvaceti testovaných bylo překonáno. „Překvapivě nejhůře dopadly vložky s velmi vysokou ochranou majetku. Z deseti kusů jsme šest velice snadno a rychle otevřeli. Smutný rekord činil 4 vteřiny,“ konstatuje Ida Rozová z časopisu TEST.
Již na podzim loňského roku upozorňoval časopis TEST na nicotnou ochranu bezpečnostních cylindrických vložek a informoval příslušné instituce. Nyní přidává další důkaz o tom, že certifikáty těchto výrobků mohou vést k falešnému pocitu bezpečí. Stávající metodika zkoušky odolnosti cylindrických vložek tj. certifikační postup Národního bezpečnostního úřadu, je dle názoru časopisu TEST účelová a nikoliv účelná a slouží leda tak výrobcům a pojišťovnám a nikoliv spotřebitelům. Otázkou je, zda lze vůbec zvýšit odolnost vložek a odbornost zkoušky natolik, aby alespoň dostihly bumping či se dokonce dostaly alespoň o jeden krůček před něj.
Bumping (nedestruktivní dynamická metoda) je jednoduchý, účinný a technicky nenáročný postup, jak neoriginálním klíčem odemknout mechanické zámky a poté je opět zamknout. Zámky nevykazují žádné stopy a ani při následném posouzení v kriminalistických laboratořích nelze s určitostí zjistit, zda byly otevřeny nepovolanou osobou. A protože zámky nevykazují žádné poškození a protože v policejních protokolech stojí, že nebylo použito nástrojů k jejich překonání, pojišťovny svým klientům neplní a naopak je mohou podezírat z pojistného podvodu. Sady neoriginálních klíčů s vysokou účinností lze snadno koupit na internetu (cena sady, včetně CD s návodem, cca 500 Kč).
Doposud se o bumpingu hovořilo pouze v souvislosti s movitým majetkem, odborníci však začínají poukazovat na to, že nepozorovaný vstup může umožňovat nežádoucí úniky informací.

Detailní informace jsou zveřejněny na webových stránkách časopisu TEST www.dtest.cz.

Časopis TEST, Občanské sdružení spotřebitelů TEST

Kontakty:
Ida Rozová, dtest@dtest.cz, 227 027 632
Přihlásit