Jak testujeme

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

Kvalita a obsah masa 40 %, senzorické hodnocení 35 %, dodržení deklarace 15 %, přídatné látky 10 %.

Limity hodnocení

Hodnocení kvality je vyjádřeno pomocí váženého průměru dílčích hodnocení jednotlivých skupin zkoušek. U některých zkoušek je hodnocení omezeno hraniční hodnotou, takzvaným limitem. Pokud dílčí hodnocení překročí danou hraniční hodnotu, zpravidla známku dostatečně nebo nedostatečně, je touto hodnotou omezen i celkový výsledek. V takovém případě nemůže být hodnocení kvality lepší, případně může být jen o stupeň lepší, a to bez ohledu na vážený průměr. Limity jsou aplikovány především pro zkoušky zaměřené na bezpečnost a zdravotní nezávadnost, případně pro některá kritéria klíčová pro celkovou kvalitu výrobku.

Procenta uváděná u slovního hodnocení kvality a jednotlivých skupin zkoušek vyjadřují hodnotící míru splnění kvalitativních požadavků; u testů potravin, případně kosmetiky, tedy nevyjadřují obsah jednotlivých složek.

V tomto případě mohly limitovat hodnocení kvality špatné známky za dodržení deklarace a senzoriku.

Použité chemické metody

Drůbeží bílkovina byla stanovena enzymovou imunoanalytickou metodou ELISA (kit NEOGEN). Sójová bílkovina byla stanovena obdobnou metodou ELISA Soya Assay (kit NEOGEN).

Ke zjištění obsahu kolagenu byla použita fotometrická metoda.

Gravimetricky (vážkovou metodou) byl stanoven obsah tuku, obsah vody a popela.

Obsah vápníku byl zjišťován metodou emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP – OES).

Analýza bílkovin probíhala metodou dle Kjeldahla.

Čisté svalové bílkoviny byly určeny nepřímo.

Obsah masa byl vypočítán z analýz.

Senzorické vyšetření

Panel osmi odborných posuzovatelů hodnotil klobásy po smyslové stránce jako ve škole známkami 1 až 5. Hodnocenými parametry byly vzhled, vůně a konzistence před upečením i po něm, po tepelné úpravě se hodnotily ještě navíc chuť a skus.

Přihlásit