Jak testujeme

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

Obsah ovoce 40 %, senzorika 30 %, pesticidy 15 %, přidané látky 15 %.

Hodnocení spotřebních výrobků, kosmetiky a potravin

Hodnocení kvality je vyjádřeno pomocí váženého průměru dílčích hodnocení jednotlivých skupin zkoušek. U některých zkoušek je hodnocení omezeno hraniční hodnotou, takzvaným limitem. Pokud dílčí hodnocení překročí danou hraniční hodnotu, zpravidla známku dostatečně nebo nedostatečně, je touto hodnotou omezen i celkový výsledek. V takovém případě nemůže být hodnocení kvality lepší, případně může být jen o stupeň lepší, a to bez ohledu na vážený průměr. Limity jsou aplikovány především pro zkoušky zaměřené na bezpečnost a zdravotní nezávadnost, případně pro některá kritéria klíčová pro celkovou kvalitu výrobku.

V případě testu ovocných přesnídávek jsme limitovali hodnocení za vysoký obsah pesticidů a nízký obsah ovoce. Pokud výrobek v těchto zkouškách získal dostatečné či nedostatečné hodnocení, nemohlo být celkové hodnocení lepší.

Procenta uváděná u slovního hodnocení kvality a jednotlivých skupin zkoušek vyjadřují hodnotící míru splnění kvalitativních požadavků; u testů potravin, případně kosmetiky, tedy nevyjadřují obsah jednotlivých složek.

Použité chemické metody

Stanovení ovocného podílu bylo provedeno na základě srovnání tabelovaných dat referenčního materiálu AIJN (Association of the Industry of Juices and Nectars) pro autentické šťávy a pyré s naměřenými hodnotami vybraných markerů: refraktometrická sušina, kyselina jablečná a citrónová, floridzin, glukóza, fruktóza, sacharóza, sorbitol, formolové číslo, draslík, hořčík, vápník, popel a fosfor.

Vitamín C byl stanoven metodou HPLC/UV.

Pesticidy byly stanoveny s použitím metody Querchers LC-MS/MS.

Smyslové hodnocení

Pro senzorické hodnocení barvy, konzistence a chuti byla použita profilová metoda. Pro hodnocení příjemnosti byla použita následující stupnice: 1 – vynikající, 2 – velmi dobrý, 3 – dobrý, 4 – téměř nevyhovující, 5 – nevyhovující. Pro hodnocení intenzity byly použita následující stupnice: 1 – velmi intenzívní, 2 – intenzívní, 3 – středně intenzívní, 4 – málo intenzívní, 5 – velmi málo intenzívní.

Obsah přidaných látek byl zjišťován dle deklarace na etiketách výrobků.

Přihlásit