„Reklamace se zamítá“ ale jen tak na oko

Obsah říjnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 10/2023 Obsah říjnového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 7.10.2013   

Co dělat, když obchodník zamítne reklamaci jako neoprávněnou, a přesto vrátí zákazníkovi reklamovanou věc opravenou? Přičemž opravu odůvodní „udržením dobrých vztahů se zákazníky“ nebo jinou obsahově obdobnou formulací. Je možné se proti takovému postupu bránit a nepřijít například o právo na výměnu zboží nebo vrácení peněz? Naštěstí ano.

V případě, že prodejce reklamaci zamítá, musí zamítnutí nejen písemně odůvodnit, ale reklamovaný výrobek také vrátit zákazníkovi ve stavu, v jakém jej převzal. V poslední době je častým nešvarem neseriózních obchodníků právě formální zamítnutí reklamace a zároveň vrácení opravené věci, často s odvoláním na „zachování dobrého vztahu se zákazníkem“. Řetězení „dobrovolných“ oprav zboží však umožňuje obchodníkům vyhnout se zákonné povinnosti vyřídit reklamaci výměnou zboží nebo vrácením peněz. Obchodník takto obchází zákon, aby v reklamačním řízení nemusel zákazníkovi nyní nebo v budoucnu vracet peníze či měnit zboží za nové, bezvadné. Navíc „dobrovolnou“ opravou také likviduje jediný důkaz, který má zákazník k dispozici, aby mohl prokázat, že zboží při uplatnění reklamace skutečně mělo vadu, kterou obchodník sice neuznal, ale přesto za ni odpovídá.

Řešíte problém se zamítnutou reklamací? Volejte naši spotřebitelskou poradnu na telefonním čísle 299 149 009 nebo využijte kontaktní formulář na www.dtest.cz/e-poradna. Naši právní poradci jsou připraveni vám s tímto problémem pomoci.

I když to vypadá, že spotřebitel může být rád, že je věc opravena a není rozhodné, zda šlo o záruční vadu, či nikoliv, jde o praxi, která zákazníka značně poškozuje. Vyskytne-li se na zakoupené věci vada po dobu záruky, je právem spotřebitele obrátit se na prodejce nebo jím určený servis a žádat vyřízení reklamace. Při jejím sepsání zákazník určuje způsob odstranění vady. Je-li nárok spotřebitele v souladu s občanským zákoníkem a uzná-li prodejce vadu jako záruční, je požadavkem zákazníka obchodník vázán. Nejčastěji jde o nárok na opravu, v případě neodstranitelných, opakovaných nebo vícečetných závad pak na výměnu zboží, slevu z ceny nebo odstoupení od smlouvy s požadavkem vrácení peněz.

Zákazník naštěstí není proti nevyžádaným opravám bezmocný. Jednání, kterým je obcházen zákon, je podle § 39 občanského zákoníku neplatné. K zamítnutí reklamace, pokud bylo současně zboží opraveno, by neměl přihlížet spotřebitel, ani soudy v případě vymáhání nároků z odpovědnosti prodejce za vady zboží. Přestože zákazník musí v takovém případě prokázat existenci vady při uplatnění reklamace, lze dovodit, že vada skutečně existovala, pokud ji obchodník sám odstraňoval. Pomoci by mohla i Česká obchodní inspekce, pokud by prokázané obcházení reklamačního řízení posoudila jako porušení § 13 či § 19 zákona o ochraně spotřebitele a postihovala by obchodníky ve správním řízení.


Přihlásit