Jak na reklamace objemných výrobků?

Obsah říjnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 10/2023 Obsah říjnového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 19.7.2012   

Porouchaná myčka nebo kotel jsou noční můrou každého spotřebitele. Pouhá představa obtíží s přemístěním zboží zpět do prodejny mnohé od reklamace odradí. Většina zákazníků přitom netuší, že náklady mají být hrazeny prodejcem.

Reklamaci rozměrného nábytku či elektrospotřebičů řeší mnoho spotřebitelů, kteří se obracejí na poradenskou linku časopisu dTest. Problematická je nejen samotná váha vadného výrobku, ale především komplikace s  transportem do prodejny, kde mohou uplatnit reklamaci. Prodejci s pomocí příliš nepospíchají a často nezahájí reklamační řízení dříve, než je výrobek v prodejně.

Nákladů spojených s reklamací se není třeba bát. Pokud se vada na věci prokáže, nese náklady v plné výši prodejce a jde-li o zboží, s jehož transportem k prodávajícímu jsou spojeny obtíže, pak je na místě požadovat výjezd reklamačního pracovníka nebo odvoz zboží prodejcem.

Zvláštní kategorii představují vestavěné nebo zabudované výrobky, u kterých se navíc přidávají komplikace s jejich demontáží. Podobnou situaci nedávno řešil Evropský soudní dvůr, který výkladem směrnice o zárukách došel k závěru, že prodávající je povinen vadné zboží odstranit z místa, kde bylo nainstalováno, zabudovat zde zboží náhradní a nezpůsobovat spotřebiteli obtíže s uplatněním reklamace.


Přihlásit