Písmo na obalech potravin je stále problém

Obsah prosincového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 12/2023 Obsah prosincového dTestu

Sdílejte

Publikováno v časopise 3/2013

Bleší písmo na obalech potravin vadí kdekomu. V USA s tímto nešvarem zatočili dříve a lépe než v Evropské unii.

Předplatitelé dTestu od nás do nového roku dostali kapesní lupu, aby s ní v obchodech mohli lépe číst spotřebitelsky důležité informace na obalech potravin. I když vyhláška o způsobu označování potravin říká, že vytištěné údaje musí být „snadno čitelné“, v praxi to tak nefunguje. Čitelnost si výrobci potravin vykládají jinak než spotřebitelé.

S titěrným písmem na obalech zápolíme u nás i jinde v Evropské unii. Poslanci Evropského parlamentu už sice rozhodli, jak velké má ono čitelné písmo být, ale lupu raději nezahazujte. Přes určité zlepšení se totiž pravý zrakový komfort v EU očekávat nedá.

Zkusme porovnat unijní nařízení, které začne platit za dva roky, se zákonem, který už nyní platí v USA. Z hlediska spotřebitelských práv vítězí Amerika na celé čáře. V USA musí být písmo na obalech potravin velké alespoň 1,6 milimetru, v Evropské unii je minimální velikost písma stanovena na 1,2 milimetru. Ačkoli unijní nařízení europoslanci schválili už v říjnu 2011, jeho platnost odsunuli až na 13. 12. 2014. To proto, aby výrobci měli dost času připravit nové obaly. To už se dá nazvat slušným oddechovým časem.

Dodejme, že informace pro zmíněné srovnání jsme čerpali z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům a z Kodexu federálních nařízení USA (CFR), hlava XXI, označování potravin.

 

Ani velikost není vše

Rozdílný názor na čitelnost písma v pojetí unijních a amerických zákonodárců dokládá ukázka vytištěného textu v obou zmíněných velikostech. Důležitá přitom je i volba typu písma. I při stejné velikosti totiž každé písmo vyvolává různý optický dojem. Jako „velké“ působí například písmo Helvetica, které je také velmi dobře čitelné. Zdánlivě drobnější naopak vypadá písmo Times, které je patkové a v menších velikostech hůře čitelné. Jistou záludnost skrývá písmo Arial, neboť číslice 6, 8 a 9 lze v malých velikostech stěží odlišit.

Europoslanci neurčili, jaký konkrétní typ písma mají výrobci použít. Omezili se pouze na obecná doporučení, že vytištěné informace mají být vizuálně přístupné pro běžnou populaci.

Kouzlům a trikům souvisejícím s čitelností písma se věnujeme v jiné části textu.

 

Nová povinnost – výživové údaje

Na obalech potravin v Evropské unii se také bude muset uvádět informace o výživovém složení výrobku. To například znamená, kolik má potravina kalorií, cukru nebo tuku. Ani to není v USA žádná novinka. Tamní výrobci to mají za povinnost už od poloviny devadesátých let minulého století. Potravináři v EU na to dostali čas až do 13. prosince 2016.

Poslanci europarlamentu rozhodli, že povinných údajů o výživové hodnotě bude sedm. V USA mají o jeden víc – je to údaj o množství cholesterolu. Ten, ač je pro mnohé z nás doslova životně důležitou informací, v unijním výčtu výživových údajů nebude. Ostatní část evropského seznamu se shoduje s americkým. Konkrétně jde o množství energie v kaloriích a joulech, množství tuků, nasycených mastných kyselin, sacharidů, cukrů, bílkovin a soli.

Americký systém uvádění výživové hodnoty je detailně propracovaný. Musí mít podobu tabulky, vytištěné černou barvou na bílém podkladu, již zmíněným dobře čitelným písmem Helvetica. Konkrétně je také stanoveno, jaké musí být odstupy mezi jednotlivými řádky i jak silné mají být dělící linky v tabulce.

Nadcházející změny v unijní legislativě (viz dTest 9/2012, Závan informační čerstvosti) se promítnou do nové podoby českého zákona o potravinách. Ten současný je z roku 1997, návrh jeho novelizovaného znění byl již odeslán do meziresortního připomínkového řízení. Podle ministra zemědělství Petra Bendla má jít o nejrozsáhlejší změny potravinového práva za uplynulých 16 let. Nový zákon by měl nabýt účinnosti 13. prosince 2014, tedy ke stejnému datu jako unijní nařízení o potravinách č. 1169/2011.


Přihlásit