dTest: Úřady neřeší prodej alkoholu dětem

Obsah lednového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 1/2023 Obsah lednového dTestu

Vydáno: 5.10.2012   

Úřady městských částí, měst a obcí, které mají mimo jiné řešit správní delikty na úseku ochrany před alkoholismem, jsou pasivní a umožňují tak dál prodej alkoholu dětem.

Časopis dTest provedl v únoru 2012 průzkum týkající se e-shopů prodávajících alkoholické nápoje. Vyplynulo z něj, že deset ze dvanácti internetových obchodů porušuje zákon, jelikož nijak nekontrolují věk kupujících nebo tento věk kontrolují zcela nedostatečným způsobem.

Právníci dTestu proto kontaktovali Policejní prezídium České republiky s podnětem k zahájení správního řízení pro podezření z porušení zákona na úseku ochrany před alkoholem a jinými návykovými látkami. Vedoucí právní poradny dTestu Lukáš Zelený uvádí: „Policie věc vyhodnotila jako správní delikty na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi a postoupila dále na městské úřady či úřady městských částí.“

Tyto instituce už ale svoji roli ve většině případů nesplnily. „Pouze tři z deseti správních orgánů nás vyrozuměly, což ale byla jejich zákonná povinnost, neboť jsme si to výslovně vyžádali,“ zdůrazňuje Lukáš Zelený. Z uvedených tří byl pouze Úřad městské části Praha 15 schopen správně posoudit skutkovou podstatu správního deliktu podle zákona o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a následně udělil peněžitou sankci. Ostatní úřady svým pasivním přístupem i nadále umožňují snadný přístup nezletilých nakupovat alkohol bez kontroly.

Přehled úřadů, které se podněty zabývaly a jejich postup, je k dispozici na www.dtest.cz/alkohol.

Kontakty pro média:

Lukáš Zelený, zeleny@dtest.cz, tel.: +420 734 710 617
Miloš Borovička, borovicka@dtest.cz, tel.: +420 602 519 828

 

Poradenská linka časopisu dTest – 299 149 009 – je v provozu každý pracovní den od 9 do 17 hodin a spotřebitelé na ní mohou konzultovat s právními poradci časopisu dTest nejrůznější spotřebitelské problémy, a to za cenu běžného tarifu volání. Od svého spuštění v roce 2010 této možnosti využily již tisíce spotřebitelů a poradenská linka časopisu dTest se tak stala první a nejvyhledávanější cestou k řešení potíží, se kterými se zákazníci na trhu setkávají.

Občanské sdružení spotřebitelů TEST, založeno v roce 1992, je vydavatelem časopisu dTest. Na jeho stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů výrobků, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o právech, které chrání spotřebitele a posilují jejich postavení vůči prodávajícím a další rady Sdružení je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT) a evropské spotřebitelské organizace BEUC.


Přihlásit