Výsledky studie zaměřené na BIO potraviny

Obsah říjnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 10/2022 Obsah říjnového dTestu

Publikováno v časopise 1/2007

Studie BIO potraviny byla součástí šetření výzkumné agentury GfK Praha, s.r.o.,
které agentura zpracovala pro Ministerstvo zemědělství ČR a které proběhlo v poslední dekádě července 2006. Mimo jiné z uvedeného šetření vyplynulo…

… výrobky s označením BIO pravidelně kupuje jen velmi úzká skupina spotřebitelů (v české populaci je zastoupení pravidelných zákazníků výrobků BIO jen 3%),

… čtvrtina populace výrobky BIO zná, ale kupuje je jen nepravidelně,

… další čtvrtina výrobky BIO zná, ale nekupuje je,

… téměř polovina spotřebitelů výrobky se značkou BIO vůbec nezná a nekupuje.
Mnohem vyšší zastoupení pravidelných zákazníků BIO potravin mají ženy a respondenti s vysokoškolským vzděláním. Významně vyšší je rovněž zastoupení pravidelně nakupujících BIO potraviny ve věkovém intervalu 25 až 44 let; oproti tomu je tento poměr nižší u nejmladších a nejstarších věkových kategorií.

Nejdůležitějším zdrojem znalostí o BIO potravinách jsou podle respondentů pořady v televizi (jiné než reklama), informace v prodejně, denní tisk a časopisy a reklamy výrobců či prodejců. Pro ženy je rovněž významným informačním kanálem komunikace s jejich známými.

Název BIO potravina u respondentů nejčastěji asociuje výrobky bez chemických přísad, vypěstované bez chemického hnojení a obecně zdravé, přírodní, ekologicky vypěstované potraviny. Tři procenta respondentů mají název BIO potravina spojený s cenou a tedy dražším výrobkem. Zhruba dvě procenta naopak uvedla vyloženě negativní asociace spojené s pojmem BIO – například, že jde o produkty nedobré nebo že je s touto značkou spojen jen mediální humbuk či jde o podvod.

Správnou značkou označilo BIO produkty 23 % respondentů. Téměř polovina nedokázala pro BIO produkty značku vůbec určit. Nejvíce jsou mezi dotázanými známí prodejci bio potravin (zná 22 %), výrobce či ekologického zemědělce zná jen velmi malá část respondentů (4, resp. 6 % z dotázaných).

Přihlásit