Výsledky studie zaměřené na BIO potraviny

Přečtěte si nový dTest

Aktuální číslo časopisu dTest 1/2020 Přečtěte si nový dTest

Publikováno v časopise 1/2007

Studie BIO potraviny byla součástí šetření výzkumné agentury GfK Praha, s.r.o.,
které agentura zpracovala pro Ministerstvo zemědělství ČR a které proběhlo v poslední dekádě července 2006. Mimo jiné z uvedeného šetření vyplynulo…

… výrobky s označením BIO pravidelně kupuje jen velmi úzká skupina spotřebitelů (v české populaci je zastoupení pravidelných zákazníků výrobků BIO jen 3%),

… čtvrtina populace výrobky BIO zná, ale kupuje je jen nepravidelně,

… další čtvrtina výrobky BIO zná, ale nekupuje je,

… téměř polovina spotřebitelů výrobky se značkou BIO vůbec nezná a nekupuje.


Přihlásit