Jak testujeme květové medy

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

Obsah vody 25 %, cukry 25 %, hydroxylmethylfurfural 25 %, pesticidy 5 %, pravost 5 %, deklarace 15 %.

Limity hodnocení

Některá dílčí hodnocení mohou být limitována hraniční hodnotou. V takovém případě nemusí celkové hodnocení odpovídat váženému průměru dílčích hodnocení. Procenta vyjadřují míru splnění kvalitativních požadavků, nikoliv obsah jednotlivých složek.

Obsah vody, cukrů, hydroxylmethylfurfuralu

Obsah vody stanoven refraktometricky měřením indexu lomu při 20 °C. Obsah hydroxylmethylfurfuralu stanoven spektrofotometricky. Obsah cukru stanoven spektrofometricky.

Pesticidy

Stanovení plynovou chromatografií s hmotnostním detektorem, kapalinovou chromatografií s hmotnostním detektorem, vysoko-účinnou kapalinovou chromatografií s fluorescenčním detektorem.

Pravost

Izotopy d13C (C4/C3 cukry): metoda EA/LC-IRMS, diastáza: stanovení aktivity enzymovým testem, prolin: fotometricky, beta-fruktofuranozidáza: stanovení aktivity cizích enzymů enzymovým testem, přídatné látky – E150d: metoda LC-MS/MS.

Deklarace

Kontrola obalu zaměřená na obsah, úplnost a správnost deklarovaných údajů.

Přihlásit