Výrobky v nadměrných obalech nyní na webu dTestu

Obsah červencového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 7/2022 Obsah červencového dTestu

Vydáno: 18.11.2011   

V loňském roce spustil časopis dTest kampaň Vzduch, zaměřenou na výrobky prodávané v nadměrných obalech. Současně vyzval spotřebitele, aby pomohli ukázat na případy takových výrobků a zasílali do redakce jejich fotografie i další informace. Nyní na svých webových stránkách www.dtest.cz/nadmerne-obaly zveřejňuje databázi „vzdušných“ výrobků.

Sáčky, dózy i krabice, do kterých by se vešlo někdy o polovinu, někdy i několikanásobně více prodávaného obsahu. Na pultech obchodů se s tím setkal už asi každý. Z pohledu výrobců a dodavatelů je důvod zřejmý: větší obal je na pultech nápadnější, je na něm více místa pro obchodní sdělení a hlavně budí zdání, že si spotřebitelé za své peníze odnášejí výrazně více výrobku, než tomu ve skutečnosti je. Výrobci také někdy využívají jednu velikost obalu (například u potravinových doplňků) pro produkty, které mohou mít různý objem.

„Pokud se na danou záležitost podíváme z pohledu zákazníka, nemůžeme s takovou praktikou souhlasit,“ říká spolupracovník časopisu dTest Jan Richtr. „Jedná se podle našeho názoru často o klamavou praktiku, které se výrobci podle zákona nesmějí dopouštět,“ dodává. Časopis dTest nechce toto nežádoucí chování tolerovat, a proto spustil průběžně doplňovanou databázi, která na výsledky klamavých praktik poukazuje.

„Problematika má rovněž aspekt ekologický,“ připomíná Richtr. „Na výrobu se spotřebuje zbytečně velké množství obalového materiálu a kamiony pak vozí poloprázdné krabice. Velké množství obalů je třeba v lepším případě recyklovat, v tom horším končí na skládkách.“

Spotřebitelé mají i nadále možnost do databáze přispívat. Své podněty mohou posílat buď na e-mailovou adresu vzduch@dtest.cz, případně vyplnit informace o názvu produktu, jménu výrobce či dovozce nebo dodavatele, ceně, případně počtu kusů v balení přímo na webové stránce www.dtest.cz/nadmerne-obaly.

Kontakty:
Mgr. Jan Richtr, richtr@dtest.cz; tel.: 241 404 922

Zajištění nezávislosti a objektivity testů: výrobky se nakupují v obchodech a analýzy probíhají v nezávislých laboratořích a zkušebnách. Na stránkách spotřebitelského časopisu nesmí být publikovány žádné reklamy či inzeráty. Náklady spojené s testováním výrobků hradí spotřebitelská organizace. Finanční prostředky získává prodejem časopisu, z grantů a státní dotace.

Občanské sdružení spotřebitelů TEST, založeno v roce 1992, je vydavatelem časopisu dTest. Na jeho stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů výrobků, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o právech, které chrání spotřebitele a posilují jejich postavení vůči prodávajícím a další rady. V letech 1994 až 2010 publikovalo sdružení na stránkách časopisu dTest informace o více než 10 000 výrobcích, varovalo před 530 nebezpečnými výrobky (většina byla určena dětem) a upozornilo na 546 nekvalitních a klamavých výrobků. Sdružení je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT) a evropské spotřebitelské organizace BEUC.
 

Přihlásit