Katalogové podvody

Přečtěte si nový dTest

Aktuální číslo časopisu dTest 1/2020 Přečtěte si nový dTest

Publikováno v časopise 11/2011

Přestože je náplní našeho sdružení chránit spotřebitele, přinášíme tentokrát varování podnikatelům před jejich „nepoctivými kolegy“. Neznalý i pouze neopatrný podnikatel může snadno spadnout do spárů takzvaného katalogového podvodu. Co to je katalogový podvod? A jak obvykle probíhá?

Charakteristickým scénářem bývá doručení nenápadné faktury na služby běžně spojené s podnikáním (zápis do různých rejstříků a katalogů firem, platba licenčních poplatků za software apod.), která může být snadno vinou nepozornosti či zautomatizování procesů proplacena spolu s ostatními.

Problém je v tom, že taková faktura je pouhým návrhem na uzavření smlouvy. Tato informace je někde v dokumentu malým písmem zmíně-na spolu s úslužnou prosbou o laskavé seznámení se s obchodními podmínkami, které obvykle bývají na druhé stra-ně faktury. I malá nepozornost často vykoná své a drob- ného textu si podnikatel či zaměstnanci jeho účetního oddělení zkrátka nevšimnou.

Zaplacením faktury podnikatel přijme danou nabídku a uzavře se společností smlouvu. Až později zjistí, že se vlastně zavázal platit poměrně vysoké částky za bezcenné služby: katalog, do kterého byl zapsán, je zcela neznámý a nevýznamný, do rejstříku již byl zapsán automaticky a zdarma, zakoupený software je na inter- netu ke stažení zdarma…Přihlásit