dTest: Podvodná internetová lékárna

Obsah prosincového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 12/2023 Obsah prosincového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 28.7.2011   

Na poradenskou linku časopisu dTest – 299 149 009 – se obracejí lidé, kteří se cítí být poškozeni jednáním internetového obchodu www.lekarna-online.com. Ten nejen že zákazníkům nedodává objednané zboží, které lidé často platí předem, ale navíc nemá k prodeji léků ani žádné povolení.

Paní Čápová si z internetového obchodu www.lekarna-online.com objednala několik kusů zboží. Dorazilo jí jen některé, a proto požadovala vrácení rozdílu v ceně, kterého se však ani po několika týdnech nedočkala. To však je jeden z těch šťastnějších příběhů zákazníků této lékárny. Jak dokazují stížnosti lidí na poradenské lince dTestu, lékárna v poslední době nedodává žádné zboží – přitom však za ně přijímá platby, které nevrací.

„Případem jsme se začali zabývat v okamžiku, kdy jsme zaznamenali stížnosti na tento obchod,“ říká Jan Votočka, právní poradce časopisu dTest, a dodává: „Jaké bylo naše překvapení, když jsme zjistili, že lékárna nemá k prodeji léků žádné povolení a podniká tak v tomto oboru zcela nezákonně.“

Společnost EULEK PHARMA, s.r.o., která internetovou lékárnu provozuje, má jako předmět podnikání uveden pronájem nemovitostí; navíc se v současné době nachází v likvidaci. Pro poškozené klienty se tak snižuje šance, že se někdy dočkají zaplacených peněz zpět.

Časopis dTest již učinil příslušné právní kroky a podal na společnost podnět Státnímu úřadu pro kontrolu léčiv. Na stránkách úřadu www.sukl.cz si navíc spotřebitelé mohou vždy dopředu ověřit, zda má konkrétní internetová lékárna pro prodej léčiv příslušná povolení a spíše se tak vyhnout nebezpečným padělkům léčiv a neseriózním obchodníkům.

„Po vyhodnocení všech podkladů od poškozených zároveň zvážíme podání trestního oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu podvodu,“ předjímá Votočka další postup dTestu jako reakci na to, že lékárna stále od lidí přijímá platby, které nevrací.

Kontakt pro poškozené:

Kontakty:                                          

Jan Votočka, votocka@dtest.cz, tel.: +420 777 016 014

Martina Vernerová, vernerova@dtest.cz, tel.: +420 241 404 922

Poradenská linka časopisu dTest – 299 149 009 –je v provozu každý pracovní den od 9 do 17 hodin a spotřebitelé na ní mohou konzultovat s právními poradci časopisu dTest nejrůznější spotřebitelské problémy, a to za cenu běžného tarifu volání. Od svého spuštění v roce 2010 této možnosti využily již tisíce spotřebitelů a poradenská linka časopisu dTest se tak stala první a nejvyhledávanější cestou k řešení potíží, se kterými se zákazníci na trhu setkávají.                                                                                                         

Občanské sdružení spotřebitelů TEST, založeno v roce 1992, je vydavatelem časopisu dTest. Na jeho stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů výrobků, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o právech, které chrání spotřebitele a posilují jejich postavení vůči prodávajícím a další rady. V letech 1994 až 2010 publikovalo sdružení na stránkách časopisu dTest informace o více než 10 000 výrobcích, varovalo před 507 nebezpečnými výrobky (většina byla určena dětem) a upozornilo na 522 nekvalitních a klamavých výrobků. Sdružení je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT) a evropské spotřebitelské organizace BEUC


Přihlásit