Zvyšování cen elektřiny a plynu nemusíte jen přihlížet

Obsah záříjového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 9/2023 Obsah záříjového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 12.10.2011   

Od účinnosti novely energetického zákona, která zákazníkům přinesla zejména možnost bez sankce odstoupit od smlouvy při zvýšení ceny elektřiny či plynu,  uplynuly necelé dva měsíce. Energetické společnosti však již vymyslely nové pokusy a triky, jak tato práva omezit či komplikovat. K na první pohled výhodným nabídkám od svého dodavatele energie je tedy třeba přistupovat obezřetně a informovaně.

Novela energetického zákona, která nabyla účinnosti 18. srpna 2011, dala zákazníkům velmi silné právo odstoupit od smlouvy v případě, že dodavatel zamýšlí zvýšit cenu energie nebo změnit smluvní podmínky. V případě, že energetická společnost ceny zvýší, může zákazník jednoduše bez jakékoli sankce přejít ke společnosti jiné, která mu nabídne cenu lepší. A to bez ohledu na to, zda jeho smlouva byla na dobu určitou, či na neurčito. To se pochopitelně dodavatelům energie nelíbí, a proto se teď snaží dělat vše pro to, aby zákazník v budoucnu tak snadno změnit dodavatele nemohl. Bohužel někdy tak činí i způsoby, které jsou na hraně zákona.

Někteří dodavatelé elektřiny a plynu v současné době začali s rozesíláním nejrůznějších „mimořádných“ nabídek spojených s určitou „výhodou“. Podpisem těchto dodatků ke smlouvě se však zákazník zároveň danému dodavateli zaváže k odběru energie na dobu několika let (většinou do konce roku 2013). V případě, že od smlouvy v této době odstoupí, má většinou přijít o již poskytnuté výhody, které mu mají být zpětně doúčtovány. V některých případech může být po zákaznících dle nejrůznějších dodatků smlouvy požadována i smluvní pokuta ve výši několika tisíc korun.

Je to svým způsobem logické: dodavatelé jednoduše spoléhají na to, že si většina spotřebitelů netroufne smlouvu navzdory zvýšení cen či změně podmínek zrušit v případě, kdy se zavázal, že u dodavatele několik let zůstane. Přesto, že takové právo má a neměl by za jeho uplatnění být jakkoli postihován.

Podobné pasáže dodatků smluv jsou nepřiměřené a v některých případech i neplatné, z pohledu některých společností ovšem jde zřejmě o výhodnější postup než je konkurování především cenou a kvalitními službami. 

Více o svých právech zejména při zvyšování cen či změně smluvních podmínek se dočtete v článku Vaše nová práva v oblasti energetiky.


Přihlásit