Vaše nová práva v oblasti energetiky + vzor pro odstoupení při zvýšení cen

Obsah říjnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 10/2023 Obsah říjnového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 17.8.2011   

Po několika poněkud divočejších letech, kdy na trh doslova vtrhli noví dodavatelé energie jednající často na hraně zákona, se konečně v našem právním řádu objevuje změna, která by měla zákazníkům v této složité oblasti pomoci. Jejím cílem je další usnadnění změny dodavatelů energií a zároveň posílení práv zákazníků. Podívejte se s námi na nejdůležitější změny, které se vás týkají.

Zdá se, že hlasy nespokojených zákazníků byly vyslyšeny: 18. srpna 2011 nabyla účinnosti novela energetického zákona, která přináší celou řadu pozitivních změn:

  • Nejzásadnější novinkou je jistě právo zákazníka odstoupit od smlouvy o dodávkách plynu či eletřiny v případech, kdy dodavatel zvýší ceny či přistoupí k jiné změně smluvních podmínek.
  • V případě, že vás o změně podmínek či zvýšení cen a vašem právu na odstoupení od smlouvy bez jakékoli sankce informuje sám dodavatel, a to nejpozději třicet dnů před nabytím účinnosti změny, můžete odstoupit nejpozději deset dnů před účinností změn.
  • Pokud vás dodavatel včas a správně neinformuje, máte stejné právo na odstoupení bez sankce, a to celé tři měsíce od účinnosti změny podmínek či zvýšení ceny. 
  • Neurčíte-li si pozdější den, je vaše odstoupení účinné vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce, ve kterém bylo doručeno dodavateli. Výjímkou je jen případ, kdy odstupujete v rámci tří měsíců od účinnosti změn podmínek či zvýšení ceny (tedy v případě, kdy jste o nich nebyli včas a správně informováni) a zároveň v posledních deseti dnech této lhůty. Zde odstoupení nabývá účinnosti až koncem následujícího měsíce.
  • Do energetického zákona se přesunula povinnost stanovit zálohové platby v rozsahu spotřeby za předchozí srovnatelné zúčtovací období korigovaná maximální předpokládanou spotřebou za období následující.

Další důležitá změna je přesun dozorových pravomocí  v oblasti energetiky na Energetický regulační úřad. Ten nyní bude dohlížet na ochranu spotřebitele (konkrétně např. na nepřiměřené, nezákonné a omezující ustanovení ve smlouvách a smluvních podmínkách) a zároveň bude mít možnost i řešit spory mezi zákazníky a dodavateli. Tato změna by měla být ve prospěch zákazníka, neboť dosud - kdy byly pravomoci v oblasti energetiky  pro spotřebitele nejasně rozloženy mezi dvěma orgány, a to ERÚ a Státní energetickou inspekcí - docházelo k situaci, kdy zákazníci pro jistotu obesílali oba dva úřady, což úřady dosti zatěžovalo a jejich práci zpomalovalo.


Přihlásit