Hřbitovní bomby

Obsah záříjového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 9/2021 Obsah záříjového dTestu

Publikováno v časopise 2/2008

Putování dědečka Morávka, který na svých bedrech nesl břemeno v podobě informace o nekvalitním a možná i nebezpečném výrobku, trvalo dlouhých pět měsíců. Možná by jeho pouť pokračovala, kdyby ho náhoda nepřivedla k nám…

Panu Ladislavu Morávkovi nemůžeme říkat jinak než dědeček Morávek, s něžností a úctou v hlase. Okouzlil nás blankytně modrýma očima, ze kterých září nejčistší forma člověčenství i odhodlání nedat se, když se děje nepřístojnost. I přes svůj požehnaný věk – 84 roků – se vydal na cestu za spravedlností. Pro sebe a pro ostatní.
Někdy v polovině loňského roku koupil dědeček Morávek v jablonecké prodejně PLUS-DISCOUNT hřbitovní svíčky Dekor. Když navštívil v místě posledního odpočinku své blízké, zapálil jednu z koupených svíček a dal ji do hřbitovní lampy. Jaké bylo jeho nemilé překvapení, když po několika dnech znovu přišel ke hrobu. Hřbitovní lampa na kusy, některé dokonce zalétly i na sousední hrob. A na dně lampy seškvařený zbytek kelímku svíčky. I když dědeček Morávek nepochyboval, že lampu má na svědomí nekvalitní svíčka, přesto si ještě jednu na zkoušku zapálil. Z kelímku opět zbyl škvarek.
Dědeček Morávek se vydal do PLUSU. Vypověděl o své zkušenosti se svíčkami Dekor a také požádal o náhradu za zničenou hřbitovní lampu. Poté na list papíru bylo napsáno…
Žádám o finanční náhradu za hřbitovní lampu v hodnotě 700 Kč, která byla způsobena výrobkem zakoupeném v prodejně Plus. Škodu způsobila svíčka hřbitovní. Hřbitovní lampa byla poškozena žárem svíčky a vzplanutím umělé části svíčky (kelímku). Datum a adresa.
I když se v písemné žádosti nevyskytuje slovo „reklamace“, určitě by nikdo nebyl na pochybách, že se pan Morávek setkal s nekvalitním výrobkem, jehož vadu popsal a na který současně upozornil. Pochopila to i pracovnice oddělení nákupu PLUS-DISCOUNT, K. Švagerová, která ve své odpovědi s datem 13.8.2007 napsala…
…Je nám velice líto, že máte s výrobkem, který nabízíme v našem sortimentu, nepříjemné zkušenosti. Váš dopis jsme předali výrobci, který na základě Vaší stížnosti prověří kvalitu výrobku. Velice Vám děkujeme za Vaši připomínku a doufáme, že příště již budete s naším zbožím spokojen.
A protože se prodejna nehlásila k náhradě škody za hřbitovní lampu a nic se dál nedělo – žádné informace, co učinil výrobce svíček, obrátil se dědeček Morávek na Českou obchodní inspekci v Liberci. Nejdříve písemně, posléze na středisko inspektorátu několikrát osobně zašel (naposledy dne 3.10.2007) a přinesl i písemnosti, které měl, včetně odpovědi z oddělení nákupu PLUS-DISCOUNT. V listopadu obdržel od inspektorátu dopis s přesnou navigací, jak má postupovat a proč se musí oddělit reklamace výrobku od uplatnění náhrady škody za lampu, která byla výrobkem způsobena, a kdo musí prokazovat příčinnou souvislost. Nechybělo ani upozornění, že Česká obchodní inspekce nemá oprávnění vstupovat do občanskoprávních sporů.
Dědeček Morávek se opět vydal do jablonecké prodejny PLUSU. A takřka obratem napsal České obchodní inspekci, nejenom o tom, jak to dopadlo, ale i své podivení…
Věc: Nebezpečný výrobek – svíčky
Dne 19.11.2007 jsem se znovu pokusil uplatnit reklamaci na zakoupené svíčky u odpovědného pracovníka prodejny PLUS v Jablonci n/N. Výsledek mé velké snahy o dohodu a řešení případu byl zcela marný s odkazem na to, že pro prodejnu je věc zcela vyřízena. Abych se vydal na ústředí podniku PLUS až někam za Prahu, ve svém věku na to už skutečně nemám.
Při všech předchozích jednáních jsem zdůrazňoval, že nejde jenom o náhradu naší jednotlivé škody způsobené nebezpečným výrobkem, ale hlavně a především o uplatnění zákazu prodeje a výroby tohoto zmetku.
Je však s podivem, že není řešena důsledněji otázka nebezpečnosti výrobku.
Musím znova upozornit na to, že tyto svíčky mohou způsobit obrovské škody materiální, ale i na životech.
V dopise ze dne 13.8.t.r. paní K. Švagerová mně sděluje, že výrobce kvalitu výrobku (svíčky) prověří. Bylo toto opatření řádně provedeno a s jakým výsledkem? Pakliže ano, je toto věrohodné, o tom není zatím nikde ani zmínka!
Někdo kontroloval, jaká je skutečnost? Já mám zatím dvojí zkušenost se dvojím vzplanutím (zahořením) svíčky včetně kelímku.
Prokazovat příčinnou souvislost v daném případě je jistě snadné a je nesporné. Nesporné je také to, co uvádím již shora, jde o nebezpečný výrobek a to by mělo být co nejdříve potvrzeno se všemi důsledky, nebo vyvráceno. Potom již bude jistě snadné určit způsob náhrady škody.

Nikdo neudělal jednoduchou věc – nezapálil hřbitovní svíčku Dekor (dědečkovi Morávkovi několik zbylo) a nepočkal, co se bude dít, až bude dohořívat. Inspektoři České obchodní inspekce byli hodně blízko, ale ten poslední krok neučinili. Z dopisu Ladislavu Morávkovi…
…Na základě Vašeho oznámení o možnosti zahoření materiálu, z kterého jsou vyrobeny kalíšky, provedla ČOI u zakoupeného balení kontrolu vyznačení informací pro spotřebitele z hlediska užití výrobku a tak, jak jste sám konstatoval, bylo zjištěno, že na obalech nejmenšího prodejního balení je provedeno označení výrobku názvem – hřbitovní svíčka a dále informace: Určeno výhradně pro venkovní použití a zapalujte na nehořlavé podložce.
Dědeček Morávek se stále nevzdával a hledal, kdo by pomohl. Na podlouhlou dopisní obálku si pečlivě zapisoval, kde všude byl a kam by měl ještě zajít nebo napsat, aby spravedlnosti bylo učiněno zadost. Zřejmě náhoda tomu chtěla, aby se potkal s jedním hodným člověkem, který nám o jeho putování řekl. Koncem loňského roku skončila pouť dědečka Morávka. Jeho „štafetu“ převzal TEST…

Slovo advokáta

Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, zakazuje prodej takových výrobků, které nejsou bezpečné. Pokud uvedené svíčky skutečně vykazují popsané vlastnosti, troufám si tvrdit, že prodejce se může dostat do rozporu s tímto předpisem. Byť se u svíček jedná o cenu v řádu desetikoruny a přestože škoda, která v souvislosti s jejich obvyklým užíváním panu Morávkovi vznikla, představuje „pouze“ několik stokorun, obchodní řetězec se jejich dalším prodejem vystavuje celé řadě důsledků, kterým by předešel, pokud by svíčky raději z prodeje preventivně stáhl.
V první řadě se jedná o obecnou odpovědnost prodávajícího za vady výrobku dle občanského zákoníku – mám za to, že zákazníci by se v tomto případě mohli úspěšně domáhat vrácení peněz. Dále se jedná o odpovědnost prodávajícího za škody, způsobené vadami výrobku – pokud by od takové svíčky jednou chytl třeba celý hřbitov, půjdou škody do milionů, nemluvě o možném zranění osob, které se v blízkosti explodující hřbitovní lampy mohou pohybovat. V neposlední řadě je třeba zmínit též možný postih prodávajícího za porušení výše uvedeného zákona o obecné bezpečnosti výrobků – maximální výše pokuty je totiž 50 000 000 Kč. Je-li zatím jediným důsledkem vady svíček jen prasklá lampa pana Morávka, sankce by horní hranice jistě nedosáhla, avšak v případě rozsáhlého požáru hřbitova způsobeného takovou svíčkou by už mohla být uložena pokuta ve výši, která by prodávajícího postihla citelněji, neboť o nebezpečných vlastnostech výrobku již z podnětu pana Morávka prokazatelně ví – a přesto jej nestáhl z prodeje.
Uvedený zákon o bezpečnosti výrobků ukládá povinnosti též státním orgánům dozoru, neboť jejich povinností je podnět pana Morávka prošetřit a pokud se nebezpečnost svíček prokáže, měl by být prodávajícímu neprodleně zakázán jejich další prodej.

JUDr. Martin SOCHOR, advokát

Přihlásit