dTest varuje před nezákonnými praktikami společnosti i-Rest s.r.o.

Obsah březnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 3/2024 Obsah březnového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 30.8.2011   

Asi všichni již slyšeli o podivných výletech cílených na seniory, kteří jsou následně uzavřeni v restauracích a nevybíravými metodami přesvědčováni k nákupu předraženého nekvalitního zboží. Přestože od takto uzavřených smluv mohou spotřebitelé odstoupit do 14 dnů, tedy ve lhůtě dostatečné na to, aby si uvědomili nevýhodný nákup, některé firmy se jim stále pokoušejí toto právo vzít a vymýšlejí nové triky jak toho docílit.

Praktiky firem provozujících předváděcí akce byly již popsány mnohokrát. Přesto se stále objevují další a zdá se, že jejich nevybíravé praktiky neznají mezí. Jednou z firem, jež podle zkušeností nešťastných spotřebitelů volajících na poradenskou linku časopisu dTest – 299 149 009 – používá agresivní a nezákonné praktiky, je i nově vzniklá společnost i-Rest s.r.o.

„Společnost zúčastněné nutí vypnout si telefony, brání jim z akce odejít, byť třeba na toaletu, a navíc si vše natáčí na kameru,“ říká Jan Votočka, právní poradce časopisu dTest, a dodává: „Navíc zákazníkům následně upírá jejich zákonné právo od smlouvy uzavřené na předváděcí akci odstoupit“.

Zákon dává každému spotřebiteli možnost ve 14 dnech odstoupit od smlouvy uzavřené mimo prostory obvyklé k podnikání a rozmyslet si tak neuvážený a často i vynucený podpis smlouvy. Výjimkou z tohoto pravidla jsou dle zákona situace, kdy si zákazník za účelem nákupu daného zboží výslovně a z vlastní vůle prodejce pozve, nejčastěji k sobě domů.

Této výjimky společnosti na předváděcích akcích zneužívají tak, že spotřebiteli předloží při koupi k podpisu nejen smlouvu, ale i určitou pozvánku, ve které zákazník deklaruje, že si prodejce pozval domů či na vybrané místo za účelem nákupu. Při odstoupení od smlouvy společnost odmítá vrátit peníze a argumentuje podpisem zákazníka na „pozvánce“.

„Uvedené nezákonné praktiky však na právu odstoupit od smlouvy nic nemění, spotřebitel může odstoupit i nadále. Bude však pro něj nepochybně složitější dokázat, že k žádnému pozvání nedošlo a smlouva byla uzavřena na předváděcí akci, tedy mimo prostory obvyklé k podnikání,“ upozorňuje závěrem Votočka.

Pro usnadnění odstoupení od takto uzavřené smlouvy připravila poradna časopisu dTest vzor, který si lze zdarma stáhnout na internetové stránce www.dtest.cz/predvadecky.
 

Kontakty:                                          

Jan Votočka, votocka@dtest.cz, tel.: +420 777 016 014

Martina Vernerová, vernerova@dtest.cz, tel.: +420 241 404 922

Poradenská linka časopisu dTest – 299 149 009 –je v provozu každý pracovní den od 9 do 17 hodin a spotřebitelé na ní mohou konzultovat s právními poradci časopisu dTest nejrůznější spotřebitelské problémy, a to za cenu běžného tarifu volání. Od svého spuštění v roce 2010 této možnosti využily již tisíce spotřebitelů a poradenská linka časopisu dTest se tak stala první a nejvyhledávanější cestou k řešení potíží, se kterými se zákazníci na trhu setkávají.                                                                                                         

Občanské sdružení spotřebitelů TEST, založeno v roce 1992, je vydavatelem časopisu dTest. Na jeho stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů výrobků, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o právech, které chrání spotřebitele a posilují jejich postavení vůči prodávajícím a další rady. V letech 1994 až 2010 publikovalo sdružení na stránkách časopisu dTest informace o více než 10 000 výrobcích, varovalo před 507 nebezpečnými výrobky (většina byla určena dětem) a upozornilo na 522 nekvalitních a klamavých výrobků. Sdružení je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT) a evropské spotřebitelské organizace BEUC

Přihlásit