dTest: Efektivnější hubnutí i trénink

Obsah záříjového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 9/2023 Obsah záříjového dTestu

Vydáno: 29.4.2011   

Ideálním pomocníkem pro efektivnější spalování kalorií i lepší plánování tréninku jsou sporttestery, které během sportování přesně změří srdeční frekvenci a nejlépe tak kontrolují intenzitu zátěže. Časopis dTest jich prověřil čtrnáct a ve svém dubnovém vydání zveřejnil jejich srovnání. Současně přináší i nepříznivé zjištění přítomnosti polycyklických aromatických uhlovodíků v jednom z modelů.

Měří všechny sporttestery srdeční frekvenci přesně a spolehlivě? A co dalšího nabízejí? Využijete při tréninku i přijímač GPS signálu? A jaké funkce jsou u sporttesterů žádoucí? Na všechny tyto otázky odpověděl aktuální test.

Nejvyšší efektivity tréninku dosáhnete za předpokladu, že pracujete při určité míře zátěže. Práce při nižší zátěži je do značné míry ztrátou času a naopak přetěžování organismu může vést ke zranění či vyčerpání organismu. Přesné změření srdeční frekvence žádnému z testovaných přístrojů problém nečinilo, až na sporttester Sanitas SPM11 získaly všechny velmi dobré, tedy nejvyšší hodnocení. Redaktor časopisu dTest Jan Hrouda upřesňuje: „Přístroj Sanitas SPM11 jako jediný využívá měření tepové frekvence přímo v hodinkách a nikoli prostřednictvím hrudního pásu. Z tohoto důvodu je nepatrně méně přesný.“

Větší rozdíly mezi přístroji se objevily až při porovnávání jejich vybavení, snadnosti obsluhy a samozřejmě u ceny. Nejlépe vybavený je sporttester Garmin Forerunner 110, který má GPS přijímač pro výpočet rychlosti a měření překonané vzdálenosti, velmi dobře se ovládá a po připojení k počítači lze naměřené údaje podrobně analyzovat. Funkci měření vzdálenosti a výpočtu aktuální rychlosti nabízí i Sigma RC1209, která odvozuje vzdálenost pomocí snímače pohybu.

Pokud sportující trénuje v blízkosti jiné osoby se sporttesterem, měl by si hlídat u svého přístroje citlivost vůči rušení signálu mezi hrudním pásem a hodinkami. Některé modely zobrazily v blízkosti stejného zařízení buď vyšší ze dvou vysílaných srdečních frekvencí, nebo hodnotu pohybující se mezi nimi. Zdrojem rušení mohou být například i tramvaje či vlakové tratě. Nejcitlivější byly v tomto ohledu modely Ciclo CPL12L a Suunto T1C.

V řemínku hodinek a hrudním pásu modelu Ciclo CPL12L byly během testování nalezeny polycyklické aromatické uhlovodíky, které mohou při styku s kůží přecházet do těla. Toto nepříjemné zjištění vedlo ke snížení hodnocení o jednu známku.

Test sporttesterů přináší časopis dTest 4/2011 a webové stránky http://www.dtest.cz/clanek-1653/test-sporttesteru-2011?types=1

Časopis dTest dále přináší ve vydání 04/2011 test travních sekaček, kompaktních fotoaparátů, napařovacích žehliček a parních stanic a srovnání cen dodavatelů plynu.

Kontakty:
Václav Beneš, benes@dtest.cz, tel.: 241 404 922, mobil: 604 660 290

Mgr. Jan Hrouda, Dis. hrouda@dtest.cz, tel.: 241 404 922

Zajištění nezávislosti a objektivity testů: výrobky se nakupují v obchodech a analýzy probíhají v nezávislých laboratořích a zkušebnách. Na stránkách spotřebitelského časopisu nesmí být publikovány žádné reklamy či inzeráty. Náklady spojené s testováním výrobků hradí spotřebitelská organizace. Finanční prostředky získává prodejem časopisu, z grantů a státní dotace.

Občanské sdružení spotřebitelů TEST, založeno v roce 1992, je vydavatelem časopisu dTest. Na jeho stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů výrobků, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o právech, které chrání spotřebitele a posilují jejich postavení vůči prodávajícím a další rady. V letech 1994 až 2010 publikovalo sdružení na stránkách časopisu dTest informace o více než 10 000 výrobcích, varovalo před 507 nebezpečnými výrobky (většina byla určena dětem) a upozornilo na 522 nekvalitních a klamavých výrobků. Sdružení je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT) a evropské spotřebitelské organizace BEUC.


Přihlásit