Odstoupení od smlouvy o změně dodavatele plynu uzavřené při podomním prodeji

Obsah prosincového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 12/2021 Obsah prosincového dTestu

Vydáno: 1.1.2012   

Nabyli jste v důsledku nečekané návštěvy zástupce dodavatele energie dojmu, že na změně dodavatele plynu můžete jen vydělat? Po přečtení obchodních podmínek či marném hledání spokojených zákazníků na internetu si to už nemyslíte? Co můžete udělat?

Kdy je tento vzor vhodný?

Spotřebitel uzavře smlouvu za účelem změny dodavatele energií, a to mimo prostory obvyklé k podnikání dodavatele.

 

Jak tento vzor použít?

Podle občanského zákoníku lze v tomto případě odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od uzavření smlouvy, anebo do jednoho měsíce, pokud dosud nedošlo k plnění, tedy pokud vám plyn stále dodává původní dodavatel. Neinformuje-li dodavatel písemně o této možnosti, prodlouží se lhůta na jeden rok. Protože ukončení smlouvy s původním dodavatelem trvá zpravidla několik měsíců (po uplynutí výpovědní doby), umožňuje novelizovaný energetický zákon spotřebitelům odstoupit od smlouvy o změně dodavatele plynu uzavřené nejčastěji při podomním prodeji, a to bez nutnosti uvádět důvod a bez jakékoliv sankce ve lhůtě do 5 dnů před zahájením dodávky energií. Další výhodou je, že pro dodržení lhůty k uplatnění práva odstoupit stačí, aby bylo písemné odstoupení odesláno poslední den lhůty.Přihlásit