Káva není jen o kofeinu

Obsah červnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 6/2020 Obsah červnového dTestu

Publikováno v časopise 9/2010

Že kávu milujete, dokazují i četné dotazy týkající se především rozdílů ve složení různých typů káv a jejich následnému působení na lidský organismus. Poněkud jiné složení má totiž káva nepražená, káva pražená i káva, kterou fakticky konzumujete.
Na složení kávy se podílí velké množství látek a jejich skupin, přičemž podíly jednotlivých skupin se mění v závislosti na druhu kávy, klimatických podmínkách v místě jejího pěstování a způsobu zpracování. V současnosti je známo téměř 800 látek, které tvoří složení kávy, mnoho dalších ještě ani nebylo identifikováno. Skutečně přesné složení kávy tak fakticky známé není (stejně jako jakékoli přirozené potravinářské suroviny rostlinného původu), následující podíly tak představují určitý průměr mezi známými údaji a týkají se pouze hlavních skupin látek.
Káva se obvykle skládá ze zhruba 30 % sacharidů (cukrů, většinou polysacharidů), 10 až 15 % bílkovin, 10 až 15 % tuků, 10 až 15 % kyselin, 10 až 15 % minerálních látek (draslík, hořčík, vápník, fosfor, železo) a 10 až 15 % vody. Nejznámější konkrétní jednotlivou látkou je alkaloid kofein, jehož obsah v surové kávě kolísá od 0,5 do 2,5 %. Ze zdravotního hlediska je významný obsah antioxidantů, což je velmi rozsáhlá skupina látek zahrnující několik podskupin; káva v porovnání s jinými rostlinnými produkty je jejich významným zdrojem.


Přihlásit