Nebezpečné pračky Candy i v Česku

Obsah říjnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 10/2023 Obsah říjnového dTestu

Sdílejte

Publikováno v časopise 7/2010

Před měsícem jsme přinesli informace o pračkách Candy a Hoover, které měly při dlouhodobém používání závažné problémy s kvalitou bubnu. V některých případech došlo i k jeho roztržení. Stalo se tak v Německu. Vyzvali jsme české spotřebitele, aby se s námi podělili o své zkušenosti s pračkami těchto značek. Zjištění jsou poměrně závažná.

Na naši výzvu reagovalo několik spotřebitelů, kteří zaznamenali problémy s bubnem praček Candy. Zpravidla se jednalo o problémy související s vibracemi bubnu, které přesahovaly únosnou mez, pračky poskakovaly po místnosti a vydávaly nepříjemné zvuky – popisované „jako kdyby chtěl buben vyskočit ven z pračky“. Ve dvou případech ovšem došlo k podobné nehodě jako v Německu; buben se zcela roztrhl.
Na dokumentačních fotografiích vidíte pračku Candy Fuzzy Logic CTE 121LE, které nám zaslal Jiří Bek z Valašského Meziříčí. Krátce po uplynutí dvouleté záruční doby došlo u této pračky zakoupené v roce 2006 k roztržení bubnu a k faktické demolici celé pračky. Vzhledem k uplynutí záruční doby se již na zmíněnou závadu nevztahovala odpovědnost prodávajícího za vady výrobku (záruka) a společnost Candy, na kterou se pan Bek obrátil, se s ním odmítla bavit.
Podobně skončily příběhy dalších spotřebitelů, jimž se při praní otevřela dvířka bubnu vrchem plněné pračky a poškodila vanu pračky. Někteří zákazníci dokonce zdarma nabízeli poškozené pračky společnosti Candy k analýze. Bezvýsledně. Neměla zájem.
Jedinou reakcí společnosti Candy ČR s.r.o. po zveřejnění naší výzvy bylo zveřejnění čísla zákaznické linky na svých webových stránkách (tel. 602 125 458). Toto řešení je, podle našeho názoru, zcela neadekvátní. Na základě zjištěných faktů existuje podezření, že některé modely praček Candy trpí závažnými problémy, které mohou vyústit v nebezpečnou situaci a nelze podceňovat i přímé ohrožení spotřebitelů.
Společnost Candy ČR s.r.o. vydala 29. června 2010 prohlášení adresované obchodním partnerům, v němž tvrdí, že k žádné podobné nehodě v České republice nedošlo. „Všechny naše produkty jsou přísně testovány, aby odpovídaly všem příslušným nařízením a bezpečnostním normám stanoveným EU.“ Vyzývá své partnery: „Pokud shledáte nutnost odkázat zákazníky na naše servisní oddělení, neváhejte tak učinit. Náš tým podnikne veškeré potřebné kroky, abychom je uklidnili.“ A na závěr uvádí: „Jak víte, kvalitu našich produktů a reputaci naší značky bereme skutečně vážně.“
Dle našeho názoru podceňování situace a snaha o uvádění nepravdivých informací nesvědčí o serióznosti výrobce, resp. dovozce. Ten je podle zákona odpovědný za škody způsobené vadou jeho výrobku i po skončení jeho záruční doby.
Do doby, než společnost Candy ČR s.r.o. učiní nápravné kroky, si pečlivě promyslete nákup pračky této značky i značky Hoover. Majitelé praček uvedených značek by měli kontaktovat společnost Candy ČR, aby prokazatelně vyloučila riziko, například formou bezplatných servisních prohlídek všech praček u jejich majitelů.
  NÁHRADA ŠKODY způsobené vadou výrobku
Dojde-li v důsledku vady výrobku nebo součástky výrobku ke škodě na zdraví, k usmrcení nebo ke škodě na jiné věci, než je vadný výrobek, může spotřebitel uplatnit u výrobce (dovozce) náhradu vzniklé škody.
Výrobce je povinen uhradit škodu, která přesahuje částku 500 EUR kursem devizového trhu vyhlášeným Českou národní bankou v den, v němž škoda vznikla nebo byla zjištěna. Pokud škoda nedosáhne této hranice, považuje se za bagatelní a spotřebitel by měl vymáhat náhradu škody pouze po prodejci.
Právo na náhradu škody se promlčí za tři roky ode dne, kdy se poškozený dozvěděl nebo s přihlédnutím k okolnostem lze důvodně předpokládat, že se mohl dozvědět o škodě, vadě výrobku a o totožnosti výrobce. Nebo nejpozději do 10 let ode dne, kdy výrobce uvedl na trh vadný výrobek, který způsobil škodu, pokud v této lhůtě nebyl nárok na náhradu škody uplatněn u soudu.

Podrobnosti a pomocné vzory naleznou předplatitelé na www.dtest.cz v sekci Vzorové dopisy.


Ze zkušeností spotřebitelů


V roce 2006 jsem si zakoupila pračku Candy s vrchním plněním. Asi po dvou a půl letech nevypustila pračka vodu, tak jsem zavolala opraváře. Pračku zprovoznil, pouze ji chtěl pracím cyklem propláchnout a najednou se ozvala rána. Pračka vybouchla, celé horní víko pračky bylo potrhané a buben byl celý nakřivo. Opravář byl v šoku a já také.
Pavla Pešková

Naší pračce Candy Smart se otevřela při praní dvířka bubnu, což mělo za následek utržení součástky a proděravění vany. Pračka už je po záruce.
Pavel Kozák

V roce 2004 jsem si zakoupila Pračku Candy Tempo Logic CTA 104 AA. Do roku 2008 pračka fungovala bez nějakých závad. Potom se stalo, že při ždímání začal mlátit buben. Opravář mi řekl, že pračka je v pořádku. Bohužel jednoho dne se při praní urval buben.
Lucie Vaňková

Měl jsem pračku Candy se zárukou 2+3 roky. Ve čtvrtém roce začalo při ždímání hořet těsnění mezi dveřmi a bubnem. Přes prodlouženou záruku nám však bylo sděleno, že na to se záruka nevztahuje, protože to není motor, vana ani buben. To, že se doslova rozpustil materiál spojující hřídel s bubnem a došlo k jeho deformaci, firmu Candy nezajímalo.
Jan Kosík

Před dvěma lety jsem si koupil pračku Candy Aqua 800T a přestože jsem pro odhlučnění dělal, co mohl (guma pod pračkou, plním pračku jen z části), je extrémně hlučná a skáče. Při odstřeďování skáče dokonce natolik, že je nutné na ní sedět, aby „neuletěla“.
Jan Růžička

V lednu 2009 jsem si koupila novou pračku Candy, typ Aqua 1000T. Od prvního použití pračka neadekvátně vibrovala a v důsledku toho se pohybovala po podlaze. Závadu jsem reklamovala, výsledkem bylo namontování měkčích nožiček, stav se ale nezměnil. Při druhé reklamaci mi bylo sděleno, že vibrace jsou důsledkem vyšších otáček (1000 ot/min) a fixaci pračky lze zajistit podložením celoplošné gumy. Pračka sice již „nechodí“ po koupelně, ale vibrace a vydávané zvuky zůstaly a neskýtají pocit bezpečí.
ing. Jana Novotná

S pračkou Candy, co skončila záruka, mám neuvěřitelné problémy. Nejenže nedokončí zvolený program, ale vyluzuje takové zvuky, že z nich mám pocit, že buď buben létá ze strany na stranu, nebo je tam něco utržené.
Martina Mindlová


Přihlásit