Jak testujeme sporáky

Jak hodnotíme

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení:

 
Převzato z dTestu: www.dtest.cz/clanek-9204/test-vestavnych-trub-2022
  • varná deska: 25 %
  • trouba: 25 %
  • obsluha: 25 %
  • spotřeba el. energie: 10 %
  • bezpečnost: 10 %
  • hlučnost: 5 %

Limity hodnocení
Některá hodnocení mohou být limitována. Dostatečná a horší známka za bezpečnost limituje celkové hodnocení.

Varná deska

Ohřev vody
Zkouška prověřovala rychlost varné desky. Na základě ČSN EN 60350-2 jsme nechali ohřívat hrnec s vodou na nejmenší a největší přítomné plotýnce a stopovali, za jak dlouho dosáhne 90 °C. Velikost hrnce i množství vody se vždy odvíjely od průměru varných zón. Pro účely hodnocení jsme zjištěné časy následně přepočetli na jeden litr vody. Do hodnocení se promítla i spotřebovaná elektřina.

Kontrola teploty
Na malé i velké plotýnce zapnuté na nejnižší stupeň laboratoř nechala půl hodiny zahřívat hrnec s 30 mm oleje. V pravidelných intervalech se měřila teplota oleje, opět v souladu s normou ČSN EN 60350-2. Cílem bylo zjistit, zda je varná deska schopná udržovat stálou teplotu.

Palačinkový test
Na každém z testovaných modelů laboranti upekli čtyři kusy palačinek na pánvi rozpálené na 200 °C. Měřili čas potřebný k jejich výrobě, posuzovali barvu a rovnoměrnost opečení spolu se spotřebovanou elektrickou energií. Test se řídil již zmíněným předpisem ČSN EN 60350-2. Zkouška měla ukázat, jak dobře a rovnoměrně distribuují varné desky teplo.

Hranolkový test
V laboratoři se podle požadavků ČSN EN 60350-2 fritovaly mražené hranolky v hrnci s olejem umístěným na největší varné zóně a na zbylých se zároveň vařila voda. Zkouška trvala 45 minut a smažily se půlkilové várky hranolků.

Postup byl následující. V momentě, kdy se olej rozpálil na 180 °C, putovala dovnitř první dávka hranolků a smažila se sedm minut. Další várka přišla na řadu opět, až když olej dosáhl požadované teploty, a po 7 minutách se zase vytáhla. Takto se pokračovalo, dokud nevypršel vymezený čas. Závěrečné hodnocení vyplývalo z počtu várek, které se stihly usmažit (včetně fáze pokročilosti té poslední nedokončené), a z doby rozehřívání oleje.

Efektivita flexi zóny
Zkouška se týkala pouze modelů s touto funkcí. V případě sklokeramických varných desek jde o tzv. rozšiřitelné zóny. Laboratorní pracovníci připravili kovové desky o velikostech testovaných zón, potřeli je olejem a posypali vrstvou mouky. Na nejvyšším stupni nechali moučná plata opékat, dokud zcela neztmavla. Poté posoudili, zda flexi zóna dokáže rovnoměrně hřát a stejnoměrně rozložit teplo po celé ploše.

Trouba

Předehřev trouby
Hodnotili jsme čas potřebný k zahřátí prázdné trouby z pokojové teploty o 155 K při horkovzdušném režimu a o 180 K při běžném ohřevu (horní a spodní). Pokud trouba měla rychlý předhřev (boost), testovaly se obě varianty. Zároveň jsme zaznamenávali spotřebu elektrické energie. Zkouška probíhala v souladu s normou ČSN EN 60350-1.

Přesnost nastavení teploty
Testujeme po stabilizaci prázdné trouby v konvenčním a horkovzdušném režimu a kontrolujeme celkem čtyři hodnoty: 80 °C, 150 °C, 200 °C a maximální možnou.

Stabilita teploty
Měříme intervaly regulace teploty v roztopené troubě a zaznamenáváme, k jak velkému teplotnímu rozdílu dochází během pečení. Testujeme ve stejných režimech jako přesnost nastavení.

Malé koláčky ve dvou úrovních
Na upečení 30 až 40 koláčků jsme použili 340 g másla, 340 g cukru, 300 g vajíček, 450 g pšeničné mouky, 15 g prášku do pečiva a 6 g soli. Test koláčků probíhal podle normy IEC 60350-1, aby bylo možné hodnotit rovnoměrnost zbarvení a distribuci tepla horizontálně i vertikálně. Koláčky jsme pekli na dvou plechách nad sebou.

Piškotový dort
Na upečení korpusu jsme použili 100 g pšeničné mouky, 100 g kukuřičné mouky, 3 g prášku do pečiva, 150 g cukru, 3 vejce a 30 ml vody. Dort jsme pekli samotný a také jako dva korpusy na dvou úrovních nad sebou. Test probíhal podle normy IEC 60350-1.

Kuře
Čerstvé kuře o hmotnosti přibližně 1800 g (+/- 200 g) jsme pekli podle instrukcí v návodu sporáku. Při pečení jsme nepoužili žádný tuk, sůl ani dochucovadla.

Efektivita grilu
Trouba byla předehřáta podle instrukcí v návodu ke grilování (případně pět minut na maximální teplotu pro grilování) a pak do ní byl vložen rošt pokrytý bílým toustovým chlebem. Test byl opět proveden podle normy ICE 60350-1. Měřili a hodnotili jsme efektivní grilovací zónu.

V případě trub s parní funkcí testovací program rozšiřujeme ještě o zkoušky pečení v páře, případně v kombinaci páry a dalšího programu. Zkušebními pokrmy jsou bílý francouzský chléb z vody, mouky a droždí; pudinkový krém z mléka, vajec a cukru; brokolice; filety z lososa se zeleninou (podle možností a pokročilosti parní funkce).

Obsluha

Snadnost obsluhy hodnotili tři laboratorní experti. U varné desky posuzovali: srozumitelnost návodu k použití, ovládání jednotlivých plotýnek a základních i přídavných funkcí varné desky, pohodlí současného použití všech varných zón, snadnost čištění a údržby desky.

U trouby se zaměřili na: práci s kontrolním panelem, nastavení základních i přídavných funkcí, manipulaci s dvířky, snadnost vkládání a vyjímání pokrmů, viditelnost do trouby v průběhu pečení, údržbu trouby a také hodnocení návodu k použití.

Spotřeba elektrické energie

Spotřebu elektřiny v laboratoři měřili při všech praktických zkouškách vaření a pečení a také v pohotovostním režimu (stand-by) včetně varianty s odloženým startem (pokud byla tato funkce přítomna).

Bezpečnost

Testy bezpečnosti částečně vycházely z normy EN 60335-2-6. Skládaly se ze zkoušek elektrické, mechanické a tepelné bezpečnosti.

Zkoušky elektrické bezpečnosti kontrolovaly ochranu před úrazem elektrickým proudem, správné zabezpečení a označení spotřebičů.

Prověrky mechanické bezpečnosti ověřovaly v souladu s normou bezpečnost používání jednotlivých pater a polic v troubě, včetně vysouvání roštů.

V rámci tepelné bezpečnosti zjišťovali experti, jak vysoká teplota panuje na ploše mezi plotýnkami, ovládacím panelu a okraji varné desky během testu smažení hranolek. Dále také měřili teplotu jednotlivých varných zón poté, co skončilo vaření a zhaslo upozornění na zbytkové teplo. Rovněž kontrolovali teplotu povrchu různých částí trouby (skleněných dvířek, kontrolního panelu a ovládacích prvků, madla), a to při praktických zkouškách pečení a během grilování.

Další bezpečnostní testy prověřovaly reakce varných desek při přetečení a zahřívání prázdného hrnce. Laboranti konkrétně zkoumali, jak desky zareagují, když se na ovládací panel rozleje voda. Dále kontrolovali, jak rychle a zda vůbec přístroje sníží maximální výkon, pokud bude ohříváno prázdné nádobí.

Hlučnost

Hlučnost sporáku v provozu subjektivně posuzovali tři proškolení experti. Zaměřili se na intenzitu, charakter a případnou nepříjemnost vydávaných zvuků.

Přihlásit