Jak testujeme ústní vody

V testu: 13 ústních vod, z toho jedna určená pro děti, jeden koncentrovaný výrobek a tři ústní vody pro citlivé zuby.
Ceny: v běžné maloobchodní síti a v lékárnách v lednu 2010
 

 • Stomatologické hodnocení
  Na základě naměřených hodnot a deklarace na výrobku byla hodnocena účinnost jednotlivých látek při předcházení vzniku zubního kazu, plaku a zánětu dásní. Hodnocena byla také shoda účinků deklarovaných na obalu ústní vody s jejím skutečným účinkem. Účinky jednotlivých výrobků byly posuzovány na základě dostupných a ověřených vědeckých poznatků prokázaných klinickými studiemi nebo jinými experimenty.
 • Chemické složení
  Stanovení fluoridů iontoselektivní elektrodou, metoda B; stanovení hodnot pH elektrodou DIN 38404-C 5, stanovení obsahu alkoholu plynovou chromato-grafií, cetylpyridiniumchloridu titračně membránovou (iontově-selektivní) elektrodou, chlorhexidinu kapalinovou chromatografií, natriumlaurylsulfátu dvoufázovou titrací a čajovníkového oleje (tea tree oil, esenciální olej z kajeputu střídavolistého) pomocí GC-MS (plynová chromatografie v kombinaci s hmotnostním spektrometrem).
 • Deklarace
  Hodnoceno bylo splnění požadavků na správné označení kosmetických výrobků, čitelnost, úplnost a přehlednost informací uvedených na obalu, shoda deklarovaných účinků s tvrzeními uvedenými na obalu, pokyny pro dávkování a varování před používáním ústní vody malými dětmi.
 • Bezpečnostní uzávěr
  Byla kontrolována přítomnost bezpečnostního uzávěru zabraňujícího nechtěné použití ústní vody dětmi.

Přihlásit