Jak testujeme kávovary

Jak hodnotíme

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

  • příprava kávy: 30 %
  • senzorické hodnocení: 35 %
  • obsluha: 30 %
  • spotřeba energie: 5 %

Limity hodnocení

Některá dílčí hodnocení mohou být limitována hraniční hodnotou. V takovém případě nemusí celkové hodnocení odpovídat váženému průměru dílčích hodnocení.

Při přípravě kávy jsme postupovali podle pokynů a nastavení výrobce. Kávou jsme plnili nepředehřívané hrnky o objemu 70-100 ml pokojové teplotě 23 °C.

Rychlost přípravy kávy

Hodnotili jsme rychlost přípravy prvního a druhého šálku kávy. Do celkového času potřebného na přípravu prvního šálku kávy jsme započítali ohřev vody. Pokud byl šálek naplněn do 45 sekund, udělovali jsme velmi dobrou známku. U druhého šálku se ohřev vody nezapočítává, takže nejlepší známku jsme udělovali pro čas do 15 sekund.

Příprava dvou šálků současně

Pokud je ve výbavě kávovaru možnost plnit dva šálky současně, testovali jsme, jestli jsou oba stejně plné a zdali má káva v obou stejnou teplotu.

Teplota kávy

Ideální teplota espressa je 67 °C. Měřili jsme teplotu kávy hned po přípravě a v případě, že byla vyšší, jsme udělili nižší známku podle toho, jak vysoká její teplota byla. Také jsme snižovali hodnocení v případě, že mezi dvěma připravenými šálky byl teplotní rozdíl.

Napěnění mléka

Pro přípravu mléčné pěny jsme používali mléko s obsahem tuku 1,5 až 2,5 % o teplotě 4 °C. Při manuální přípravě mléčné pěny pomocí parní trysky jsme pro potřeby testu mléko napěňovali ve skleněné nádobě, abychom měli dobrý přehled o objemu mléka a pěny. Pokud byla ve výbavě kávovaru funkce automatické přípravy mléčné pěny, využili jsme ji.

Ideální teplota mléčné pěnyje 70 °C. V takovém případě jsme udělovali velmi dobrou známku. Při zaznamenaném teplotním rozdílu větším než 6 °C jsme snižovali hodnocení. Dále jsme měřili nárůst objemu pěny a pokles objemu pěny po pěti minutách.

Senzorické hodnocení

Testovací panel se skládá z deseti kvalifikovaných ochutnávačů. Test je slepý. Hodnotili jsme komplexitu a intenzitu vůně, chuť kávy (tělo, trpkost, hořkost, kyselost, dochuť), dále barvu kávy i pěny, hustotu a trvanlivost mléčné pěny.

Obsluha

Příprava kávy – hodnotili jme snadnost a pohodlnost při přípravě nápoje.

Hlučnost– měřili jsme hlučnost při přípravě kávy, sledovali vibrace kávovaru a jeho stabilitu.

Napařování mléka– hodnotili jsme jednoduchost použití parní trysky, riziko popálení následkem nečekaného výdeje páry, snadnost nastavení programu a jak hlučná je příprava pěny.

Čištění– údržba přístroje a jeho jednotlivých částí.

Odvápnění – rychlost a pohodlnost ovládání odvápňovacího režimu.

Návod k použití – ucelenost, srozumitelnost a čitelnost instrukcí ke kávovaru.

Spotřeba energie

Měřili jsme spotřebu energie při ohřevu vody, při přípravě prvního šálku, při přípravě dvou šálků po sobě a po hodinovém provozu v pohotovostním režimu.

Přihlásit