Jak testujeme lískové ořechy

Jak hodnotíme

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

  • fyz.-chem. požadavky: 20 %
  • senzorické hodnocení: 25 %
  • čerstvost: 30 %
  • plísně: 15 %
  • mykotoxiny: 10 %

Mykotoxiny

Přítomnost aflatoxinů B1, B2, G1 a G2 byla analyzována za použití vysokovýkonné kapalinové chromatografie s hmotnostně spektrometrickou detekcí.

Vlhkost

Množství vody ve vzorku bylo stanoveno gravimetricky.

Číslo kyselosti

Bylo stanoveno titrační metodou a vyjádřeno jako množství hydroxidu draselného potřebné k neutralizaci pH 1 g tuku.

Peroxidové číslo

Bylo stanoveno titrační metodu. Množství tukových peroxidů je vyjádřeno jako množství aktivního kyslíku v 1 kg tuku.

Cizí příměsi

Obsah nečistot byl zjišťován jejich vytříděním a následným zvážením.

Senzorické hodnocení

Proběhlo popisem vlastností definovaných ve vyhlášce 157/2003 Sb. – vzhledu, barvy, chuti a vůně a zhodnocením shody vzorku s požadavky legislativy. 

Přihlásit