Jak testujeme cizrnové pomazánky

Jak hodnotíme

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

  • senzorika: 25 %
  • mikrobiologie: 20 %
  • konzervace: 18 %
  • deklarace: 17 %
  • bílkoviny: 13 %
  • výživové hodnoty: 7 %

Senzorické hodnocení

Pro hodnocení vzhledu a barvy, roztíratelnosti, textury v ústech, příjemnosti vůně a chuti a celkové hodnocení byla použita profilová metoda. Jejím cílem je ukázat chutnost analyzovaných výrobků v celém komplexu se všemi složkami, které je možno vnímat při ochutnávání v ústech, včetně hmatových pocitů. Nevyhovující znaky byly posuzovány metodou slovního popisu.

Výživové hodnoty

Celkový obsah bílkovin se stanovoval odměrnou analýzou podle Kjeldahla. Potravinářskou vlákninu jsme určovali po enzymatickém rozkladu gravimetricky. Analýza tuku probíhala po hydrolýze a extrakci gravimetricky, zastoupení mastných kyselin s použitím plynové chromatografie s plamenově ionizační detekcí (GC/FID). Sůl jsme zjišťovali atomovou absorpční spektrometrií (AAS).

Konzervační látky

Stanovení konzervačních látek bylo provedeno metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie s detektorem diodového pole (HPLC/DAD). Hodnoty pH a kyselost se zjišťovaly titračně.

Mikrobiologie

Rozbor proběhl podle ČSN EN ISO 4833-1 (560083), stanovení celkových počtů mezofilních a fakultativně anaerobních mikroorganismů byl prováděno s pomocí živné půdy PCA (agar). Kultivace probíhala při teplotě 30°C po dobu 72 hodin.

Přihlásit