Jak testujeme balkánské sýry

Senzorické posouzení

Proběhlo v souladu s ČSN 56 0032. Devět hodnotitelů známkovalo jednotlivé parametry – chuť a vůni, vzhled a konzistenci – od jedné do pěti. Jednička představovala typické a pětka zcela nestandardní vlastnosti.

Obsah bílkovin

Byl stanoven pomocí Kjeldahlovy metody.

Obsah tuku a sušiny

Obě hodnoty byly zjišťovány gravimetricky.

Obsah soli

Byl zjištěn nepřímo výpočtem z obsahu sodíku, stanoveného pomocí plamenové atomové absorpční spektrometrie.

Mikrobiologické vyšetření

Spočívalo v určení množství několika vybraných mikroorganismů. Počty bakterií Escherichia coli byly zjišťovány podle ČSN ISO 16649–2. K určení počtu kvasinek a plísní byla použita horizontální metoda podle ČSN ISO 21527–1 a ČSN ISO 21527-2. Pro Listerii monocytogenes jsme použili metodu průkazu a stanovení počtu kultivací dle ČSN EN ISO 11290–1 a ČSN EN ISO 11290-2. Vyšetření přítomnosti bakterií rodu Salmonella bylo provedeno horizontální metodou průkazu kultivací podle ČSN EN ISO 6579.

Obsah olova

Množství olova bylo měřeno atomovou absorpční spektrometrií (GF-AAS).

Přihlásit