Jak testujeme fritézy

Fritování

Praktické zkoušky fritování jsme prováděli s maximálním a doporučeným množstvím hranolek. Pokud výrobce doporučené množství neuvádí, použili jsme pro něj dvě třetiny maximálního množství. U fritéz s malou kapacitou jsme posuzovali pouze maximální množství.

Přesnost a spolehlivost termostatu

V souladu s návodem jsme nastavili teplotu ideální pro fritování. Pokud údaj chyběl, zvolili jsme teplotu 175 °C. V různých částech fritézy jsme měřili, zda se skutečná teplota oleje shoduje s nastavenou.

Doba fritování: Měřili jsme dobu nutnou pro fritování. Pro účely porovnávání přístrojů s odlišnou kapacitou jsme čas přepočítávali na 100 gramů hranolek.

Kvalita hranolek: Hodnotili jsme texturu či křupavost, pro posouzení barvy jsme použili stanovenou škálu.

Efektivita studené zóny: Do rozžhaveného oleje jsme nasypali 20 gramů strouhanky, kterou jsme fritovali do zhnědnutí. Poté jsme v témže oleji podle instrukcí výrobce smažili hranolky. Laboratorní expert poté posoudil, zda se drobečky strouhanky usadily ve studené zóně, nebo se přichytávaly na hranolky. Horkovzdušné fritézy, které pracují s pouze minimálním množstvím tuku, jsme v této kategorii nehodnotili.

Spotřeba energie

Hodnotili jsme spotřebu energie při fritování maximálního i doporučeného množství hranolek. Aby bylo možné porovnat i přístroje s odlišnou kapacitou, naměřené hodnoty jsme vztahovali k 100 gramům potravin.

Obsluha

Přístroje jsme hodnotili z hlediska uživatelské přívětivosti. Oceňovali jsme například srozumitelný a jasně členěný návod, snadné ovládání nebo velké a vhodně umístěné pozorovací okénko. Pozitivně jsme vnímali také, pokud je přístroj omyvatelný v myčce nebo nenáročný z hlediska skladování.

Bezpečnost

Elektrickou bezpečnost jsme testovali podle příslušné bezpečnostní normy. Dále jsme měřili tu mechanickou, tedy teploty různých míst na povrchu přístroje. Zaměřili jsme se na riziko, že se uživatel o fritézu kvůli příliš vysoké teplotě popálí.

Přihlásit