Jak testujeme alkoholtestery

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

Spolehlivost 70 %, obsluha 20 %, uživatelské instrukce 10 %.

Limity hodnocení

Některá dílčí hodnocení mohou být limitována a celkové hodnocení pak nemusí odpovídat váženému průměru dílčích hodnocení. V tomto případě je hodnocení skupiny zkoušek spolehlivost limitováno výsledky zkoušek spolehlivosti v různých klimatických podmínkách.

Spolehlivost

Pro jednotlivé zkoušky bylo využito laboratorní zařízení pro standardizované ověřování funkce přístrojů pro dechovou zkoušku na alkohol. Při stanovení podmínek a postupů pro zkoušky jsme vycházeli z norem NF X 20 704 a NF X 20 702. Pro ověření spolehlivosti při různých provozních teplotách byly stanoveny dvě koncentrace alkoholu; pro zkoušku negativních výsledků (méně než 0,25 promile alkoholu v krvi, resp. 0,13 mg/l alkoholu v dechu) byla testovací koncentrace rovna 0,12 promile (0,06 mg/l), pro zkoušku na pozitivní výsledky 0,36 promile (0,18 mg/l). Pro chemický tester byly s ohledem na odlišný způsob měření a zkoušení a velikost balónku stanoveny koncentrace 0,07 promile (0,035 mg/l) a 0,18 (0,092 mg/l). Zkoušky byly prováděny při pokojové teplotě 22°C. Za účelem ověření spolehlivosti při různých klimatických podmínkách byly dále zkoušky prováděny v klimatické komoře při teplotách -5°C, 10°C a 40°C. Dále bylo v klimatické komoře simulováno dlouhodobé skladování v automobilu; přístroje byly opakovaně vystaveny cyklickým změnám teplot od 0°C do 40°C v průběhu 16 hodin a jednu hodinu byly vystaveny teplotě 60°C. Poté byla ověřena jejich funkce při pokojové teplotě.

Pro vyhodnocení výsledků byl klíčový počet správně stanovených pozitivních a negativních výsledků s důrazem na falešně negativní výsledky. Navíc byla vzata do úvahy i přesnost stanovení koncentrace alkoholu v dechu určením průměrné odchylky změřeného výsledku od zkušební koncentrace.

Obsluha a uživatelské instrukce

Při zkoušce snadnosti obsluhy byly pomocí bodového schématu posuzovány praktické aspekty používání jako ergonomie a hmotnost přístrojů, umístění a označení ovládacích prvků, používání při měření, zobrazení výsledků a práce s daty.

Hodnocení uživatelských instrukcí obnášelo posouzení formátu, čitelnosti a srozumitelnosti návodu k použití a ověření přítomnosti vybraných informací, především informace o kalibraci přístrojů.

Přihlásit