Jak vybrat alkoholtester

Obsah dubnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 4/2024 Obsah dubnového dTestu

Sdílejte

Aktualizováno: 22.12.2015

Nákup alkoholtesteru je v první řadě investicí do bezpečnosti vás a vašeho okolí, v druhé řadě pak prevencí nechtěných postihů policejních orgánů za řízení pod vlivem alkoholu. Alkoholtester by měl být spolehlivý a snadno použitelný.

Typy přístrojů

Na trhu lze nalézt v zásadě dvě kategorie alkoholtesterů pro domácí použití: elektronické přístroje a chemické dýchací trubičky s balónkem (jednorázové či sady trubiček s vícenásobně použitelným balónkem). Elektronické přístroje prodejci často rozlišují podle použité technologie na přístroje s polovodičovým senzorem a s elektrochemickým senzorem, tzv. Fuell Cell. Testy ukázaly, že použitá technologie nemá na spolehlivost přístroje vliv.

Ceny

Cenové rozpětí prodávaných přístrojů se pohybuje od desítek korun za jednorázové trubičky, po stovky až několik tisíc korun za opakovaně použitelné elektronické přístroje. Podle ceny bohužel nelze na celkovou kvalitu přístroje nijak usuzovat, v testu propadly i modely za několik tisíc korun, byť lze říci, že nejlevnějším elektronickým modelům je dobré se vyhnout.

Na co při výběru (ne)hledět

Při výběru je důležité vzít v potaz praktické aspekty zamýšleného použití jako je velikost a tvar přístroje, způsob používání, velikost a čitelnost displeje, zvuková a vizuální signalizace pozitivní zkoušky nebo počet a typ baterií. Pozornost věnujte jednotkám. Většina přístrojů prodávaných v České republice je nastavena, aby ukazovala hodnoty v běžně používaných jednotkách promile alkoholu v krvi, zpravidla se označuje, jako BAC (Blood Alcohol Concentration). Jedná se o přepočtenou hodnotu, neboť přístroje ve skutečnosti měří koncentraci alkoholových par v dechu. Tyto hodnoty jsou uváděny v miligramech na litr (mg/l) a jsou oproti hodnotám v promile přibližně poloviční. Označují se zkratkou BrAC (Breath Alcohol Concentration). Některé přístroje mohou ukazovat výsledky i v těchto jednotkách a některé zahraniční země uvádí limity alkoholu pro řidiče právě v mililitrech na litr. Setkat se lze i s hodnotami alkoholu v krvi v procentech, tedy desetinách promile.

Z hlediska jednotek je důležitá hranice pro odlišení negativní dechové zkoušky od pozitivní. V ČR, kde platí nulová tolerance řízení pod vlivem alkoholu je nejvyšší hodnotou, jíž lze považovat za přirozenou či způsobenou chybou měření, 0,24 promile. Přístroje prodávané v ČR zpravidla pracují s hraniční hodnotou 0,2 ‰. Přístroje prodávané v jiných zemích mohou pracovat s odlišnými hodnotami podle místní legislativy! Při pozitivní dechové zkoušce, byť pod stanoveným limitem, je velmi vhodné měření po pěti či více minutách opakovat, v případě, že se jedná o zbytkový alkohol, může jeho koncentrace v čase kolísat i směrem nahoru.
Počtu desetinných míst zobrazených na displeji naproti tomu pozornost věnovat nemusíte, přesnost je ve skutečnosti zpravidla na úrovni jednoho či dvou desetinných míst. Navíc jsou přístroje většinou kalibrované tak, aby ukazovaly vyšší než skutečné hodnoty, aby se vyvarovaly falešně negativním výsledkům.

Pro správné měření je důležitá teplota. Testy ukázaly, že nejspolehlivější je měření při pokojové teplotě, při vyšších a především nižších teplotách se přístroje, až na výjimky, stávají méně spolehlivými a to většinou bez ohledu na provozní teploty uváděné výrobcem.

Vždy kupujte přístroje s náustky a to i takové, které umožňují měření bez náustku. Pouhé foukání na alkoholtester je zcela nepřesným způsobem měření. Většinou je v základním balení náustků několik. Náustky lze, optimálně po předchozím omytí a vysušení, používat opakovaně, pokud přístroj používá jeden člověk. V případě častějšího používání či používání více osobami je nutné koupit náustky náhradní, v takovém případě je dobré se předem informovat na dostupnost a cenu náhradních náustků, jejich ceny mohou být, především u levnějších modelů, poměrně vysoké.

Kalibrace

Elektronické alkoholtestery musí být pro přesné měření pravidelně kalibrovány. Nový přístroj by měl být kalibrovaný již z výroby a správně by měl mít vyznačené datum kalibrace. Její platnost je zpravidla omezena jedním rokem nebo počtem použití (většinou několik set), podle toho co určí výrobce. Po vypršení jedné z těchto lhůt je pro zachování přesnosti přístroj nechat kalibrovat znovu. Provádí to zpravidla výrobce nebo osoba jím určená. Vždy se proto před nákupem zajímejte o frekvenci, možnosti a dostupnost kalibrace a také o její cenu, jež může v některých případech převýšit i pořizovací cenu nového přístroje.

Databáze testovaných výrobků

Alkoholtestery (15 výrobků)
poslední aktualizace: 18.12.2015


Přihlásit