Jak testujeme komínové digestoře

Jak testujeme

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

Odsávání 50 %, hlučnost 25 %, obsluha 20 %, zpracování 5 %.

Limity hodnocení

Některá dílčí hodnocení mohou být limitována hraniční hodnotou. V takovém případě nemusí celkové hodnocení odpovídat váženému průměru dílčích hodnocení.

Odsávání

Hodnocení odsávání v režimu vnějšího odtahu (nikoli recirkulace) se skládá ze dvou hlavních zkoušek:

Při testu absorpce mastnoty sledujeme schopnost filtrů zachycovat mastnotu a s tím spojenou efektivitu odsávání. Postupujeme podle normy ČSN EN 61591.

Druhá zkouška je snížení vzdušné vlhkosti, kdy se měří, jak rychle dokáže digestoř snížit vlhkost z 90 na 60 procent v místnosti o velikosti cca 22 m3. Všechny digestoře jsou shodně umístěny ve výšce 60 cm nad varnou plochou, která je plně obsazena čtyřmi hrnci s vroucí vodou. Po dosažení 90procentní vzdušné vlhkosti je digestoř zapnuta na nejvyšší rychlost (ne turbo režim) a je měřeno, za jak dlouho vlhkost klesne na 60 procent.

V rámci sledování účinnosti jednotlivých přístrojů hodnotíme také to, zdali se na nich sráží pára, vytvářejí kapky na konstrukci v okolí filtru nebo vzadu na zdi či zdali kapky z filtru padají zpět na varnou plochu. Tyto skutečnosti totiž poukazují na horší schopnost odsávání par.

Hlučnost

Míru hlučnosti měříme na základě norem ČSN EN 60704-1:1997 a 60704-2-13:2000. Odtah je zapnutý na nejvyšší rychlost, ne turbo režim.

Obsluha

Hodnocení obsluhy zahrnuje kvalitu zpracování a obsahu návodu k použití a náročnost instalace. Dále sledujeme ergonomii přístroje, konkrétně umístění ovládacích tlačítek, nebo jestli samotná digestoř nebrání ve výhledu nebo v přístupu k pracovní ploše.

Celková známka za osvětlení se skládá z hodnocení intenzity světla, jasu světla a stejnoměrnosti osvětlení. Při hodnocení intenzity postupujeme opět podle normy ČSN EN 61591.

údržbě hodnotíme čištění vnějších a vnitřních částí a také čištění filtrů.

Zpracování

Při hodnocení zpracování digestoře se zaměřujeme na konstrukci krytu, jestli nejsou jeho vnější i vnitřní části nebezpečné pro uživatele (především jestli na nich nejsou ostré hrany), dále na provedení tlačítek a filtrů. Na pomoc si bereme normu ČSN EN 60335-1.

Přihlásit