Jak testujeme parní čističe

V TESTU: 16 parních čističů, z toho 11 přístrojů podlahových, 3 ruční, 2 s násadou.

 • PODÍL SKUPIN ZKOUŠEK NA CELKOVÉM HODNOCENÍ
  Čištění 45 %, obsluha / manipulace 30 %, bezpečnost 10 %, životní prostředí a zdraví 10 %, pádová zkouška 5 %.
 • SNÍŽENÍ HODNOCENÍ
  Celkové hodnocení kvality nemohlo být lepší než hodnocení skupin zkoušek zaměřených na čištění. Pokud byly elektrická i mechanická bezpečnost nebo bezpečnost z hlediska rizika opaření při plnění vodou »dostatečné« nebo horší, nemohlo být hodnocení bezpečnosti lepší. Byla-li teplota pláště přístroje »dostatečná«, mohla být bezpečnost maximálně o jednu známku lepší. V případě »dostatečné« bezpečnosti bylo celkové hodnocení kvality sníženo o jednu známku. Při »nedostatečné« bezpečnosti nemohlo být celkové hodnocení kvality lepší. Hodnocení pádové zkoušky mohlo být jen o jednu známku lepší než hodnocení za trysku nebo přístroj; při »nedostatečné« za pádovou zkoušku mohlo být celkové hodnocení kvality jen o jednu známku lepší.
 • ČIŠTĚNÍ
  Podle doporučení uvedených v návodech k přístrojům se provádělo čištění různých povrchů; výsledek strojního čištění a vynaložený čas se porovnával s klasickými postupy. Všechna znečištění, použitá při zkouškách, se nechávala zaschnout při pokojové teplotě po dobu alespoň 12 hodin.
  PVC podlahy: desky z PVC, lehce strukturované; znečištěné dvěma blátivými šlápotami, dvěma stopami po oděru gumových podešví, 15 ml coca coly, 15 ml černého čaje. Strojní čištění: použité příslušenství – nástavec na podlahu s velkou čisticí utěrkou (byla-li k dispozici). Ruční čištění (porovnání): hadr na podlahu Vileda, 5 l teplé vody, univerzální čisticí prostředek.
  Dlažba: keramická s matným a lesklým povrchem, světle hnědá, lehce strukturovaná; znečištění stejné jako u PVC. Strojní čištění: použité příslušenství – nástavec na podlahu s velkou čisticí utěrkou (byla-li k dispozici). Ruční čištění (porovnání): stejné jako u čištění PVC podlahy.
  Kuchyňská pracovní deska: pracovní deska (běžně dostupná v obchodech), lehce strukturovaná; znečištěná 10 ml černého čaje, 10 ml coca coly, 2 g Nutelly, 2 g jahodové marmelády, 1 polévkovou lžící šťávy z pečeně. Strojní čištění: použité příslušenství – trojúhelníkový kartáč, kartáč s tryskající párou, malý kartáč, univerzální kartáč s návlekem (byl-li k dispozici). Ruční čištění (porovnání): univerzální čisticí hadřík, 2 l teplé vody, univerzální čisticí prostředek.
  Hygienické zařízení: umyvadlo (47 x 36 cm), světle šedé, chromovaná páková baterie; znečištění 10 ml černého čaje (plocha s drsným povrchem), 40 ml tvrdé vody, na dvou místech zbytky zubní pasty (5 ml roztoku ze zubní pasty), 0,2 g krému na ruce, šest otisků prstů na baterii. Strojní čištění: použité příslušenství – proudová tryska na páru (byla-li k dispozici), velká čisticí utěrka, příp. nástavec se štěrbinovitou tryskou. Ruční čištění (porovnání): univerzální čisticí hadřík, 2 l teplé vody, univerzální čisticí prostředek.
  Okna: 1,6 m2 skleněné plochy a 8,4 m plastových rámů; přirozené znečištění. Strojní čištění: použité příslušenství – tryska na mytí oken (byla-li k dispozici), proudová parní tryska, velká čisticí utěrka. Ruční čištění (porovnání): univerzální čisticí hadřík, 2 l teplé vody s přídavkem čisticího prostředku, čisticí prostředek na skla, papírové utěrky.
  Životnost čisticích utěrek používaných při strojním čištění se vyhodnocovala po ukončení všech testů.
 • OBSLUHA / MANIPULACE
  Návod k obsluze, včetně pokynů k zajištění bezpečnosti a požadavků s ohledem na životního prostředí, se vyhodnocovaly podle jednotného zkušebního schématu. Některé přístroje umožňují používat i jiné než originální utěrky a návleky. Zacházení s přístrojem: manipulace s čističem při práci, plnění / vyprazdňování vodní nádobky, uvedení čističe do provozu, výměna trysek, příslušenství, čisticích utěrek a návleků, kvalita a dostupnost náhradních dílů, čištění přístroje.
 • BEZPEČNOST
  Elektrická a mechanická bezpečnost: kontrola vybraných aspektů ve smyslu normy EN 60335-2-54. V případě, že bylo možné v průběhu čištění okamžitě otevřít nádobku a plnit ji vodou a existovalo nebezpečí, že vřící voda vystříkne ven, byla bezpečnost před opařením jen »dostatečná«. Horké pláště přístrojů se vyhodnocovaly na základě naměřených teplot a kontaktu s kůží ve smyslu norem DIN EN 563 a DIN EN ISO 13732-1.
 • ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ZDRAVÍ
  Hluk při provozu se standardní tryskou vyhodnocovali tři odborníci. Spotřeba proudu se měřila při zkušebním cyklu, který byl jednotný pro všechny testované přístroje. V návodech se kontrolovaly pokyny k likvidaci přístrojů. Materiály rukojetí nebyly zatíženy polycyklickými aromatickými uhlovodíky (PAU) a materiály plášťů přístrojů neobsahovaly kadmium.
 • PÁDOVÁ ZKOUŠKA
  Standardní trysky (nástavce na podlahu) se zkoušely ve zkušebním bubnu, 200 pádů z výšky 80 cm výšky. Přístroje, připravené k provozu, absolvovaly tři pády z výšky 80 cm na betonovou podlahu; po každém pádu se kontrolovala jejich provozuschopnost.

Přihlásit