Jak testujeme GPS navigace

V TESTU: 6 přenosných navigačních přístrojů testovaných s německou verzí softwaru, mapovými podklady a návody. Uváděné ceny jsou průměrem cen českých internetových obchodů v červenci 2007.

 • PODÍL SKUPIN ZKOUŠEK NA CELKOVÉM HODNOCENÍ
  Navigace 50 %, ovládání 30 %, bateriový provoz 10 %, víceúčelnost 10 %.
 • SNÍŽENÍ HODNOCENÍ
  Pokud je hodnocení nalezení trasy »nedostatečné«, nemůže být hodnocení skupiny zkoušek zaměřených na navigaci lepší. Pokud je dokumentace nebo doba výpočtu trasy hodnocena »nedostatečně«, je hodnocení skupiny zkoušek zaměřených na ovládání sníženo o půl známky; jsou-li zároveň dokumentace a integrovaná nápověda »nedostatečné«, snižuje se hodnocení ovládání o jednu známku.
 • NAVIGACE
  V testu bylo použito deset standardizovaných tras, šest ve městě a čtyři mimo město. Hodnotilo se nalezení správné trasy, obrazová a hlasová navigace (ukazatele a hlášení směru, popisy ulic, správné řazení do jízdních pruhů, informace o GPS satelitech a dopravní informace TMC). Kromě toho i jiné navigační úkoly; cílový bod v ulici paralelní s hlavní ulicí, cíl v síti jednosměrek, cíl na pěší zóně, zvláštní cíle jako pamětihodnosti či nádraží, vjíždění a vyjíždění z parkovišť, jízda v tunelu s různými odbočkami, křižovatky, nejkratší trasy a nejrychlejší trasy.
 • OVLÁDÁNÍ
  Návody (manuál, instrukce, návod na CD), integrovaná nápověda a snadnost instalace byly hodnoceny panelem dvou odborníků a dvou zainteresovaných laiků. Mimo jiné bylo testováno i to, zda jsou software či mapy již nainstalované nebo zda je třeba jejich instalace. Dále zadání cíle podle města, ulice, křižovatky, PSČ, cíl z paměti, zadání cíle v mapě, více cílů za sebou, zvláštní cíle, nejrychlejší nebo nejkratší cesta a tzv. dynamická trasa s využitím aktuálních dopravních informací. čas potřebný pro aktivaci přístroje do zachycení GPS signálu byl měřen v odpojeném stavu se změnou pozice po 12 hodinách a také po kratší době – 15 minutách. Měřena byla také délka výpočtu trasy, ergonomie a funkčnost ovládacích prvků a menu, čitelnost displeje při denním a nočním světle, zvuk a možnosti nastavení hlasového výstupu (srozumitelnost, možnost opakovat poslední hlášení) a dále případná montáž na kolo či motorku.
 • BATERIOVÝ PROVOZ
  Stanovení doby nabíjení a provozní doby s nabitým akumulátorem.

Přihlásit