Jak testujeme ochrany mobilů

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

Pomoc při ztrátě či krádeži 30 %, ochrana před škodlivým softwarem a phishingem 30 %, obsluha 15 %, zatížení telefonu 15 %, vybavenost 10 %

Limity hodnocení

Některá dílčí hodnocení mohou být limitována hraniční hodnotou. V takovém případě nemusí celkové hodnocení odpovídat váženému průměru dílčích hodnocení.

Všechny testy probíhaly na chytrých telefonech Samsung Galaxy S III Mini.

Pomoc při ztrátě či krádeži

Testovány funkce určení polohy, uzamčení a vymazání na dálku. Experti hodnotili bezpečnostní aspekty a možnosti funkcí.

Ochrana před škodlivým softwarem a phishingem

V testu odhalování škodlivých aplikací bylo použito 5000 prokazatelně škodlivých programů získaných z různých zdrojů. Vzorek byl vybrán s ohledem na reprezentativní zastoupení jednotlivých typů hrozeb a preferovány byly novější varianty malwaru.

Při zkoušce blokování phishingových stránek bylo navštíveno 40 aktivních podvodných webů. Pro dosažení srovnatelných výsledků každý mobilní telefon s bezpečnostní aplikací přistoupil na stejnou adresu ve stejný čas.

Míra falešných pozitivních detekcí neboli falešných poplachů byla testována na 500 neškodných aplikací. Nejprve byly zkontrolovány instalační soubory aplikací a poté došlo k jejich instalaci do jednotlivých telefonů.

Obsluha

Posouzení nápovědy a dokumentace. Hodnocení uživatelského rozhraní, snadnosti navigace v menu, obsluhy funkcí a zpracování varovných hlášení. Dále hodnocena instalace, aktualizace a odstranění aplikací.

Zatížení telefonu

Měření vlivu bezpečnostních aplikací na výdrž baterie, rychlost brouzdání po internetu, dále měření rychlosti antivirové kontroly 500 aplikací a velikosti instalačního souboru.

Vybavenost

Hodnocení přítomnosti různých funkcí jako například možnosti ovládat aplikace přes webové rozhraní, zálohování, rodičovské kontroly, firewallu, správce spuštěných aplikací a podobně.

Přihlásit