Jak testujeme mikrovlnné trouby

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

Příprava pokrmů 50 %, využitelný objem 1 %, obsluha 35 %, spotřeba elektrické energie 9 % a hlučnost 5 %.

Limity hodnocení

Některá dílčí hodnocení mohou být limitována hraniční hodnotou. V takovém případě nemusí celkové hodnocení odpovídat váženému průměru dílčích hodnocení. V tomto případě platí: pokud je hodnocení bezpečnosti uspokojivé, celkové hodnocení může být maximálně o 10 % lepší; je-li nedostatečné, celkové hodnocení je 0 %.

Příprava pokrmů

Pokud byl k dispozici automatický program, sáhli jsme nejprve po něm. Další kolo testu jsme provedli s doporučeným manuálním nastavením. V případě, že ani jeden z pokusů nevedl k přijatelným výsledkům (případně trouba neměla automatický ani doporučený manuální program), laboratoř zvolila nastavení dle vlastních zkušeností. Do hodnocení jsme zahrnuli pouze úspěšnější způsob přípravy.

Rozmrazování: Měřena vnitřní a okrajová teplota v celkem 22 místech 0,5 kg mletého hovězího masa po pěti minutách od dokončení programu. Do hodnocení byla zahrnuta i doba přípravy.

Rovnoměrnost ohřevu: Sondy měřily teplotu v 14 místech ohřáté bramborové kaše a proteinového substrátu; posuzovány byly teplotní rozdíly v samotné bramborové kaši i v rámci celého pokrmu.

Ohřev mražených jídel: Hodnocení výsledků rozmrazování a následného ohřevu hotových lasagní. Kromě vnitřní teploty měřené v 6 místech po minutě stání a času přípravy byly posuzovány také senzorické vlastnosti pokrmu (vzhled, šťavnatost a chuť ohřátých lasagní).

Gril: Kvalita samotného grilu byla posuzována při opékání toustů v předehřáté troubě. Celý otočný talíř byl pokryt den starým toastovým chlebem bez kůrky a na základě podílu dohněda opečených toustů byla změřena efektivní plocha grilu. Dále jsme hodnotili dobu a kvalitu pečení kuřete o hmotnosti 1,2 kilogramu s využitím kombinace grilu a mikrovln. Porota hodnotila křupavost, rovnoměrnost zhnědnutí kůrčičky či šťavnatost masa. Provedeno bylo též kontrolní měření teploty ve 14 částech kuřete.

Pečení pizzy: Hodnocena barva, šťavnatost, křupavost a chuť upečené mražené pizzy a také doba přípravy.

Horkovzdušná trouba: Pečení sušenek na dvou plechách zároveň (subjektivně se měřila barva, křupavost a propečenost).

Využitelný objem

Vnitřní využitelný objem byl měřen podle EN 60705 jako objem válce s poloměrem rovnajícím se nejkratší vzdálenosti mezi středem trouby a jejím okrajem. Hodnocení je založeno na poměru celkového (vnějšího) objemu trouby a vnitřního využitelného prostoru.

Obsluha

Hodnoceny byly návod k použití, otevírání a zavírání dvířek (úchop, velikost tlačítka, potřebná síla), vkládání a vyjímání jídel, nastavování manuálních a automatických programů a jejich přesnost, dále čištění, kontrola průběhu programu a použití leváky a osobami s handicapem (se zhoršeným zrakem nebo manuální zručností).

Spotřeba elektrické energie

Kolik energie je potřeba pro běžný ohřev jednoho litru vody mikrovlnami podle normy EN 60705. Následně byla stanovena energetická efektivita – jako poměr změřeného výkonu a příkonu. Dále jsme provedli měření spotřeba energie v režimu stand-by, případně v úsporném pohotovostním režimu.

Hlučnost

Úroveň hluku měřena ve vzdálenosti 0,8 m od přístroje podle normy EN 60704-2-10. Dále skupina testujících subjektivně hodnotila hlučnost při rozmrazování.

Bezpečnost

Tepelná izolace: Měřena provozní teplota těch částí vnějšího povrchu, u nichž je pravděpodobný dotyk (plášť, dvířka a ovládací prvky), podle ISO 13732.

Elektrická bezpečnost: Hodnocení jednotlivých aspektů elektrické bezpečnosti podle EN 60335 a úniku mikrovlnného záření podle EN 60335-2-25.

Přihlásit