Jak testujeme digitální piana

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

Zvuk 35 %, hraní 35 %, obsluha 20 %, spotřeba elektrické energie a zpracování 5 %, univerzálnost 5 %.

Limity hodnocení

Některá dílčí hodnocení mohou být limitována hraniční hodnotou. V takovém případě nemusí celkové hodnocení odpovídat váženému průměru dílčích hodnocení. Procenta vyjadřují míru splnění kvalitativních požadavků.

Zvuk

Vyškolení pianisté a odborníci hodnotili v rámci audio testů poslechem zvuk přes reproduktory a přes sluchátka (hudební díla zastupující vídeňskou klasiku, romantismus, impresionismus a rovněž pop); sledovali dynamičnost, transparentnost, přirozenost tónů a slyšitelná zkreslení. Intenzita zvuku a dynamiky prováděna měřením maximální dosažitelné hlasitosti a síly zvuku a taktéž pokud možno nejtišších a nejhlasitějších tónů; měření probíhala ve zkušební akustické místnosti. Dále se posuzovaly rušivé zvuky (šelest a zkreslení při reprodukci, rušivé zvuky klávesnice při hraní, šelesty při zapínání a vypínání přístrojů).

Hraní

Devět vyškolených pianistů hodnotilo uložení kláves, vynakládanou sílu při hraní, zda klávesy jdou lehce ovládat, rovnoměrnost úhozu, rozlišitelnost hry na klávesnici, obsluhu pedálů.

Obsluha

Hodnocení návodů k obsluze z hlediska čitelnosti, úplnosti, korektnosti a srozumitelnosti. Při uvádění nástroje do provozu prováděli dva experti kontrolu výstavby prototypu a první hry na něj. V kategorii každodenního používání posuzovali dva odborníci mimo jiné obslužné prvky, pozice rozhraní/výstupů, čitelnost popisků a indikací, stojany na noty a prodlevu při zapínání nástrojů.

Spotřeba a zpracování

Měření spotřeby elektrické energie v režimech: vypnuto, zapnuto s nebo bez připojení sluchátek, a rovněž při hraní s reproduktory a sluchátky. Posouzení konstrukce a zpracování s ohledem na výskyt ostrých hran a pohyblivých prvků, možnost převržení.

Vybavenost

Vyhodnocení 30 vlastností z hlediska vybavení a možností nastavení, které umožňují přizpůsobivé využití digitálních pian.

Přihlásit