Jak testujeme GPS navigace

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

navigace 45 %, mapa a body zájmu 5 %, obsluha 30 %, provozní doba 5 %, odolnost a zpracování 5 %, vybavenost 10 %

Limity hodnocení

Některá dílčí hodnocení mohou být limitována hraniční hodnotou. V takovém případě nemusí celkové hodnocení odpovídat váženému průměru dílčích hodnocení.

Navigace

Měření rychlosti spuštění a trvání identifikace satelitů GPS. Hodnocení doby nutné pro výpočet tras různé délky a typu (nejkratší a nejrychlejší cesty mezi místy vzdálenými cca 10, 100 a 1000 km). Přepočet trasy: přesné určení výchozí polohy, kvalita a rychlost přepočítávání trasy v průběhu jízdy, navigace bez GPS signálu. Hlasový výstup: hodnocení srozumitelnosti, slyšitelnosti a načasování hlasových pokynů navigace. Obrazový výstup: přehlednost zobrazení trasy, křižovatek, kruhových objezdů, víceproudých komunikací a odboček; dále informací zobrazených na displeji. Při testování využito simulátoru GPS signálu.

Mapa a body zájmu

Hodnocení počtu zemí, které mapa pokrývá v základní i detailní podobě. Hodnocení možností vkládání uzavírek před započetím a během navigace. Hodnocení počtu kategorií bodů zájmu, možných způsobů jejich vyhledávání a možnosti vkládat vlastní body zájmu. Je možné využít databázi dopravních kamer a radarů?

Obsluha

Byla hodnocena srozumitelnost, přehlednost a úplnost návodu k použití. Dále byla hodnocena instalace držáku přístroje a samotné navigace do vozu. Běžné používání: zapnutí přístroje, zadávání trasy, pohodlnost ovládacích prvků a nastavení přístroje. Možnosti výběru cíle a trasy: možnosti výběru cílové destinace, počet režimů výpočtu trasy a dalších možností, hodnocení možnosti plánovat trasu i bez signálu GPS. Displej: viditelnost displeje v různých světelných podmínkách a grafické rozvržení, tedy velikost a čitelnost prvků a celková přehlednost menu a zobrazení trasy ve 2D a 3D zobrazení. Reakce ovládacích prvků: hodnocena rychlost pohybu v menu a reakce kláves či dotykového displeje.

Provozní doba

Hodnocení doby provozu při odpojení z napájení, možnosti výměny baterie uživatelem a ukazatelů stavu baterie.

Odolnost a zpracování

Hodnocení konstrukce pláště navigace, funkčnosti a stability držáku navigace, odolnosti displeje vůči poškrábání a dílenského zpracování. Hodnocení funkčnosti a případného zamrzání softwaru.

Přihlásit