Jak testujeme másla

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

Obsah tuku a vody 10 %, látkový profil aroma 20 %, senzorické hodnocení 60 %, obal a deklarace 10 %.

Limity hodnocení

Některá dílčí hodnocení mohou být limitována hraniční hodnotou. V takovém případě nemusí celkové hodnocení odpovídat váženému průměru dílčích hodnocení.

Obsah tuku a vody

Stanovení obsahu tuku a vody gravimetricky (máslo musí obsahovat minimálně 82 procent tuku a maximálně 16 procent vody).

Látkový profil aroma

Stanovení látkového profilu aroma metodou SPME–GC–MS.

Senzorické hodnocení

Senzorické hodnocení vzorků na základě normy ISO 8589 a ISO 5495. Hodnocení se zúčastnili proškolení hodnotitelé.

Obal a deklarace

Kontrola obalu zaměřená na obsah, úplnost a správnost deklarovaných údajů.

Další zkoušky

Stanovení autenticity technikou DART-TOFMS, stanovení nežádoucích látek metodou SPME–GC–MS a následnou kvantifikací, stanovení žluklosti podle peroxidového čísla.

Přihlásit