Jak testujeme tablety do myček nádobí

V testu (převzato z magazínu TEST, nadace Stiftung Warentest): 23 tablet do myček na nádobí, včetně jednoho shodného výrobku; 18 multifunkčních tablet (mimo jiné s funkcí oplachovače a funkcí soli) a 5 standardních tablet (bez přídavných funkcí).

 • Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení
  Standardní tablety: účinnost mytí 55 %, zamezení usazování vodního kamene 20 %, šetrnost vůči materiálu 10 %, vliv na životní prostředí 10 %, balení a skladovatelnost 5 %. Multifunkční tablety: účinnost mytí 35 %, účinnost oplachování (lesk) 20 %, zamezení usazování vodního kamene (funkce soli) 20 %, šetrnost vůči materiálu 10 %, vliv na životní prostředí 10 %, balení a skladovatelnost 5 %.
 • Snížení hodnocení
  V případě »nedostatečného« zamezení usazování vodního kamene (funkce soli) nemohlo být celkové hodnocení kvality lepší. Při »nedostatečné« skladovatelnosti nemohlo být hodnocení skupiny zkoušek lepší.
 • Účinnost mytí se standardními a multifunkčními tabletami
  Testy se prováděly v myčce nádobí, která je určena pro domácí používání; zkoušky vycházely z metodiky pracovního okruhu „Prostředky do myček na nádobí“ Průmyslového sdružení pro péči o tělo a mycí / prací prostředky (IKW). V myčce se umývalo nádobí, které běžně používají domácnosti. Při zkouškách se dbalo na to, aby tlak, teplota (program na 50 stupňů) a tvrdost vody byly konstantní. Tvrdost vody byla při použití standardních tablet mezi 8–10 °dH (středně tvrdá), u multifunkčních tablet 21 °dH (tvrdá).
  Nádobí bylo znečištěno čajem, zaschlými škraloupy od mléka, mletým masem, žloutkem, směsí vejce a mléka, kombinací škrobů (rýže, brambory, kukuřice, pšenice) a ovesnými vločkami. K uvedeným znečištěním byly navíc přidány další zkušební zátěže. Každý testovaný výrobek absolvoval pět mycích cyklů. Odborníci vizuálně posuzovali každý kus nádobí a vyhodnocovali účinnost mytí.
  V souvislosti se zkouškami zaměřenými na skladovatelnost tablet, kdy dochází k jejich stárnutí (viz „Balení a skladování“), se sledovala jejich účinnost při odstraňování čaje, žloutku a škrobů (rýže, brambory, kukuřice, pšenice).
 • Účinnost oplachování (lesk)
  Účinnost oplachování se hodnotila na sklu, nerezu, plastu a porcelánu při použití různých mycích programů; tvrdost vody byla jako při zkouškách účinnosti mytí. U standardních tablet se používal IEC oplachovací prostředek. Po uplynutí 60 minut od skončení programu bylo nádobí přeneseno do speciálního světelného boxu, kde ho posuzovali odborníci.
 • Zamezení usazování vodního kamene (funkce soli)
  Tvrdost vody při používání standardních tablet 9 °dH (středně tvrdá), multi-funkčních tablet 21 °dH (tvrdá). Usazování vodního kamene na porcelánu, skle, nerezu a plastu vizuálně posuzovali odborníci po 15 a následně po 30 cyklech mytí (denní světlo, světelný box).
 • Šetrnost vůči materiálu
  Porcelánový jídelní servis, různé druhy skla (včetně olovnatého), příbory z nerez oceli, stolního stříbra i plast absolvovaly 300 mycích cyklů při použití programu 65 stupňů. Tvrdost vody u standardních tablet 0 až 1 °dH (velmi měkká); u multifunkčních tablet byla uvedená tvrdost dodržena při prvních 150 cyklech, dalších 150 cyklů pak probíhalo s maximální tvrdostí vody podle pokynů výrobců. Mezi jednotlivými cykly mytí bylo nádobí ochlazováno vždy po dobu 30 minut (otevřená dvířka myčky). Pro každý mycí cyklus byly použity zkušební nečistoty skládající se z kečupu, šťávy z pečeně, hořčice, bramborového škrobu, vaječného žloutku, mléka a margarínu. Odborníci posuzovali nádobí pod difúzním světlem, a to po 50, 100, 150 a 300 mycích cyklech. Pro srovnání se nádobí rovněž umývalo bez mycího prostředku.
 • Vliv na životní prostředí
  Posuzovala se zátěž odpadních vod s pomocí modelového výpočtu se zohledněním expozice a účinku; hodnoceny byly rovněž obaly (druh/způsob balení, velikost obalu ve vztahu k obsahu). Při posuzování byly zohledněny Evropské směrnice pro udělení označení ekologického výrobku EU pro přípravky do myček nádobí (2003/31-EG).
 • Balení a skladování
  Pět odborníků posuzovalo pokyny k použití a jejich čitelnost, stupeň naplnění balení a hodnotilo se, zda se v jednotlivých případech nejedná o tzv. klamavé balení. Po dobu čtyř týdnů se testovala skladovatelnost tablet při teplotě 40 °C a relativní vlhkosti vzduchu 80 %.

Přihlásit