Jak testujeme kečupy

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

Podíl rajčat 25 %, barva 2,5 %, senzorické hodnocení 25 %, ostatní živiny 20 %, označení 10 %, pesticidy 5 %, mykotoxiny 5 %, dávkování z obalu 7,5 %.

Limity hodnocení

Některá dílčí hodnocení mohou být limitována hraniční hodnotou. V takovém případě nemusí celkové hodnocení odpovídat váženému průměru dílčích hodnocení.

Hodnocení kvality a bezpečnosti

Podle vyhlášky 157/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu, zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, suché skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich, jakož i další způsoby jejich označování.

Senzorické hodnocení barvy, chuti a textury.

Stanovení základních kvalitativních parametrů (refraktometrická sušina, obsah soli, obsah veškerých kyselin stanovených jako kyselina octová).

Stanovení refraktometrické sušiny vnesené rajčatovou surovinou multiregresní analýzou na základě obsahu charakteristických chemických markerů (refraktometrická sušina, formolové číslo, pyroglutamová kyselina citronová, kyselina jablečná, draslík).

Další kvalitativní parametry: stanovení barvy spektrofotometricky, vyjádřeno v systému Tristimulus colorometrie  (CILAB L*,a*,b*), stanovení obsahu cukru; u výrobků doporučených pro děti byl hodnocen i obsah přidaného škrobu a konzervačních látek

Kontrola etikety vycházela z legislativních požadavků na označování (Vyhláška č. 113/2005 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků) a byla zaměřena na úplnost a správnost deklarovaných údajů.

Stanovení pesticidů zkušební metodou KM02.

Stanovení mykotoxinů zkušební metodou KM06.

Přihlásit