Srovnání mobilních tarifů
Q60

Požadavek na tarif: 100 minut (50:50), 20 SMS (50:50)

Upravit parametry srovnání

Q60

s balíčkem 100 min v síti Q-CZ
Tarif bez závazků

Detailní ceny

Ceny a volné jednotky

Tarif a balíčky
měsíční tarif 99 Kč
100 min v síti Q-CZ 55 Kč
Volání
volné minuty 60
do vlastní sítě 100
cena za minutu 1,65 Kč
SMS a MMS
volné SMS 0
cena SMS 1,25 Kč
cena MMS 4,95 Kč
Data
objem dat 0 MB
dodatečný FUP 0 MB

Doplňkové ceny

 • přenos čísla zdarma, výměna SIM 100 Kč
 • SMS do zahraničí 2,95 Kč, MMS do zahraničí 7,50 Kč
 • není-li objednán žádný doplňkový balíček, účtuje se připojení službou Denní připojení k internetu (25 MB)

Základní charakteristika tarifu

operátor Žlutá simka
název tarifu Q60
typ tarifu paušál
tarifikace 60+1
příslušnost k síti Vodafone
závazek ne
web tarifu zde
obchodní podmínky zde

Tarifní podmínky:

 • Poskytovatelem je TVNET s.r.o.
 • volné jednotky se nepřevádějí do dalších zúčtovacích období
 • smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, výpovědní doba 2 měsíce (běží od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi)
 • poskytovatel je oprávněn ve stanovených případech požadovat složení jistoty či zálohy, resp. jejich dorovnání; stejně tak může být smluvně stanovena minimální částka za měsíční provoz služby
 • poskytovatel je opráněn stanovit limity pro využívání služeb (zejména finanční)

Další klíčové podmínky:

 • úrok z prodlení dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., smluvní pokuta 0,3 % z dlužné částky za každý den prodlení
 • účastník je povinen informovat poskytovatele o změnách v jeho údajích, jinak smluvní pokuta 1000 Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti
 • poskytovatel je oprávněn zmocnit třetí osobu k vymáhání svých pohledávek
 • SIM karta je majetkem poskytovatele, po ukončení služeb může poskytovatel požadovat její vrácení
 • poskytovatel je ve zvláštních případech oprávněn změnit telefonní číslo účastníka, o čemž jej infomuje alespoň 7 dnů před změnou, bude-li to možné
 • v případě, že reklamace poskytnutých služeb nebude z důvodu ležícího na straně účastníka shledána oprávněnou, je poskytovatel oprávněn po účastníkovi požadovat úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s vyřízením reklamace, a to až do výše 100 % těchto nákladů (např. náklady za marný výjezd technika)
 • poskytovatel může uchovávat a užívat identifikační a osobní údaje mj. pro účely veřejných průzkumů, telemarketingu, aj.(souhlas lze odvolat)

Datum poslední aktualizace: 27.11.2019 | Informace o aplikaci    Kontaktujte nás se svými náměty

Zpět na srovnání mobilních tarifů

Přihlásit