Jak na nájem bytu

  • 04 Nájemní smlouva
  • 06 Nájemné
  • 08 Služby související s bydlením
  • 10 Užívání bytu
  • 12 Podnájem
  • 13 Předání bytu
  • 14 Běžná údržba a opravy bytu
  • 16 Zánik nájmu

Bydlení je považováno za jednu ze základních lidských potřeb, jeho zabezpečení přispívá k celkové životní pohodě. Nájemní smlouvu má v České republice téměř 1,4 milionu domácností, zdaleka ne každý nájemník se ale vyzná v právech a povinnostech, které z nájemního bydlení vyplývají. dTest proto všem nájemníkům i pronajímatelům přináší brožuru Jak na nájem bytu, ze které se mimo jiné dozvíte o náležitostech nájemní smlouvy, pravidlech pro nájemné a další platby, řádném užívání bytu či možnostech ukončení nájmu.

Přihlásit