Databáze nebezpečných výrobků

Žirafa (feifei toys)

Červená žirafa z měkčeného plastu o velikosti cca 32 cm prodávaná v plastové síťce uzavřené nahoře barevným kartonem s názvem výrobku, anglickým varováním před nebezpečím udušení z důvodu obsahu malých částic a s tím související nevhodnost výrobku pro děti do 3 let (vyjádřeno také piktogramem), recyklačním symbolem, značkou shody CE a symbolem Zeleného bodu. Na karton je dolepena bílá papírová etiketa s kódem výrobku a neexistujícím čárovým (EAN) kódem, upozorněním na riziko spolknutí malých částí v češtině a slovenštině, upozorněním na nevhodnost výrobku pro děti do 7 let v češtině (což je v rozporu s piktogramem a slovenským zněním) a pro děti do 3 let ve slovenštině, uvedením dovozce a země původu, textu „NÁVOD: hračka“, značky shody CE, recyklačního symbolu, symbolu Zeleného bodu a symbolu nabádajícího k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“).

Typ výrobku ITEM NO: D472840d5
Kategorie Děti - Hračky a zábav. předměty
Riziko Chemické
Nebezpečí

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány.

Země původu Čína
Rozpor s

Shora uvedený výrobek obsahuje v hlavičce panenky DEHP v množství 11,6 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hmot., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Čárový kód 8594728013036 (kód neexistuje)
Země záchytu Ohlašující: Česká republika
Datum publikace 09.05.2016
Zdroj: MZdr ČR

Zpět do databáze nebezpečných výrobků

Diskuze

Viděli jste tento výrobek někde v obchodě? Nebo ho snad dokonce máte doma? Podělte se o své postřehy a zkušenosti.

Přidat komentář do diskuze

Přihlásit