Databáze nebezpečných výrobků

Stíny na oči Beilizi cosmetics

Jedná se o kosmetický přípravek – paletu obsahující 11 barev stínů na oči v kulaté černé plastové krabičce s odklápěcím průhledným plastovým víčkem s texty identifikujícími výrobek. Výrobky jsou nabízeny v kartonu s uvedením složení, země původu, data výroby a exspirace, čarového (EAN) kódu, symbolu Zeleného bodu, symbolu nabádajícího k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“) a piktogram výrobku netestovaného na zvířatech („králík v trojúhelníku“). Nejsou přípustná tvrzení, která vyvolávají dojem, že přípravek má zvláštní přínos, i když jde o pouhé dodržení minimálních právních požadavků (např. platný všeobecný zákaz testování kosmetických přípravků na zvířatech). Výrobek není vybaven povinným značením.

Kategorie Zdraví a kosmetika - Kosmetika
Nebezpečí

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že v případě nastalých zdravotních potíží v souvislosti s aplikací kosmetického přípravku nemají toxikologická střediska možnost zjistit podrobné informace o složení přípravku a zvolit tak rychlé a náležité lékařské ošetření.

Země původu Čína
Rozpor s

Bylo zjištěno, že u výrobku nejsou prokazatelně dodrženy požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích. Podle tohoto nařízení smějí být na trh uváděny pouze takové kosmetické přípravky, pro něž je v Evropské unii stanovena určitá právnická či fyzická osoba jako odpovědná osoba usazená v Evropské unii. Kosmetický přípravek může být dodáván na trh, pouze pokud jsou na obalu, do kterého je přípravek naplněn, a na jeho vnějším obalu nesmazatelně, čitelně a viditelně uvedeny jméno nebo zapsaný název a adresa odpovědné osoby. Před uvedením kosmetického přípravku na trh předkládá odpovědná osoba Evropské komisi informace o složení přípravku, které jsou dostupné toxikologickým střediskům s cílem umožnit rychlé a náležité lékařské ošetření v případě zdravotních obtíží.

Čárový kód 6564658968548
Země záchytu Ohlašující: Česká republika
Datum publikace 19.01.2016
Zdroj: MZdr ČR

Zpět do databáze nebezpečných výrobků

Diskuze

Viděli jste tento výrobek někde v obchodě? Nebo ho snad dokonce máte doma? Podělte se o své postřehy a zkušenosti.

Přidat komentář do diskuze

Přihlásit