Databáze nebezpečných výrobků

Faddism beautiful panenka

Plastová panenka o velikosti cca 22 cm s blond vlasy, v bílém plášti a červených nazouvacích holínkách představující lékařku s doplňky.

Typ výrobku NO.92336, Item no: HRAČKY
Kategorie Děti - Hračky a zábav. předměty
Riziko Zdravotní
Nebezpečí

Uvedený výrobek obsahuje v hlavičce DEHP v množství 19,80 % hmot. a v hadičce fonendoskopu 8,5 %. V hadičce fonendoskopu se dále nachází 6,1 % hmot. DINP.

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) a diisononylftalátu (DINP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Podle některých studií DINP funguje jako endokrinní disruptor, tj. látka měnící funkci endokrinního systému (soustavy žláz s vnitřní sekrecí, produkující hormony).

Země původu Čína
Rozpor s

Výrobek nesplňuje limit 0,1 % hmot., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s body 51 a 52 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Čárový kód 8663328095312
Země záchytu Ohlašující: Česká republika
Datum publikace 05.11.2013
Zdroj: MZdr ČR

Zpět do databáze nebezpečných výrobků

Diskuze

Viděli jste tento výrobek někde v obchodě? Nebo ho snad dokonce máte doma? Podělte se o své postřehy a zkušenosti.

Přidat komentář do diskuze

Přihlásit