Databáze nebezpečných výrobků

ITEM NO: MH-158380 Panenka na zavěšení s velkou hlavou a výraznýma očima

Plastová panenka vysoká cca 11 cm, s dlouhými vlasy, s barevnými textilními šaty. Panenka má velkou hlavu s výraznýma očima a ušima. Panenka je volně ložena bez obalu. Bílá etiketa je nalepena na nohou panenky. Na etiketě je uvedena země původu (Čína), dovozce, ITEM NO: MH- 158380 a neexistující EAN kód.

Kategorie Děti - Děti - vybavení
Riziko Chemické
Nebezpečí

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Hlava panenky obsahuje DEHP v množství 35,9 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Země původu Čína
Čárový kód 8418811583803
Země záchytu Ohlašující: Česká republika
Datum publikace 10.01.2018
Zdroj: MZdr ČR

Zpět do databáze nebezpečných výrobků

Diskuze

Viděli jste tento výrobek někde v obchodě? Nebo ho snad dokonce máte doma? Podělte se o své postřehy a zkušenosti.

Přidat komentář do diskuze

Přihlásit